ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 33. Лабораторна робота № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РЕЧОВИНИ (ТВЕРДИХ ТІЛ І РІДИН)

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів уміння визначати густину твердих тіл та рідин; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання лабораторної роботи № 6

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• За якою формулою обчислюють густину?

• За допомогою яких приладів можна визначити об’єм твердого тіла?

• Які правила знімання показів мірного циліндра?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: визначити густину пропонованих твердих тіл і рідини.

Обладнання:

1. Терези з важками.

2. Мірний циліндр.

3. Лінійка.

4. Досліджувані тверді тіла (дерев’яний брусок і металеве тіло з ниткою).

5. Склянка з досліджуваною рідиною.

6. Паперові серветки.

Хід роботи

1. Виміряйте:

• довжину, ширину та висоту бруска за допомогою лінійки;

• масу бруска за допомогою терезів;

• масу металевого тіла за допомогою терезів;

• об’єм металевого тіла за допомогою мірного циліндра (див. рис.);

• масу склянки з досліджуваною рідиною;

• об’єм рідини за допомогою мірного циліндра;

• масу порожньої склянки.

2. Обчисліть:

• об’єм бруска та густину речовини, з якої він виготовлений;

• густину металу, з якого виготовлене металеве тіло;

• масу досліджуваної рідини та її густину.

3. Користуючись таблицями густин, визначте назву досліджуваної рідини, а також речовин, з яких виготовлені досліджувані тіла.

4. Результати вимірювань занесіть у таблицю:

Досліджуване тіло або рідина

Маса

m, г

Об’єм

V, см3

Густина ρ

Речовина

г/см3

кг/м3

Брусок

         

Метал

         

Рідина

         

• Об’єм бруска:

V = abc = _______________

• Густина бруска:

ρ = m/V = _______________

• Густина метала:

ρ = m/V = _______________

• Густина рідини:

ρ = m/V = _______________

Аналіз експерименту та його результатів

Зробіть висновок, у якому зазначте чинники, що могли вплинути на точність результатів.

Творче завдання

Запропонуйте способи — теоретичний та експериментальний, скориставшись якими можна знайти масу води, що виллється з відливної посудини (див. рис.), якщо в неї повільно занурити алюмінієвий кубик з ребром 3 см.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 16-19; розв’язати вправу 17 (6-11) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 11.70, 11.74

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 120 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити