ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 36. Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: експериментально перевірити виконання закону Гука; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що таке деформація? Які існують види деформації?

• Які деформації називають пружними? пластичними?

• За якою формулою розраховують силу пружності?

• Як визначити жорсткість пружини? Якою є одиниця жорсткості в СІ?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: дослідити пружні властивості гумових шнурів під час деформації розтягнення.

Обладнання:

1. Штатив із муфтою та лапкою.

2. Два гумові шнури однакового діаметра (1-2 мм) завдовжки близько 13 см і 20 см.

3. Набір тягарців масою 100 г кожен.

4. Учнівська лінійка.

5. Картонна смужка розмірами 8x29 см.

6. Олівець.

Хід роботи

1. Підготуйте установку для вимірювань. Для цього з кожного кінця гумового шнура завдовжки 13 см (шнур А) зав’яжіть петлю так, щоб відстань між вузликами становила близько 8 см. Складіть гумовий шнур завдовжки 20 см (шнур Б) удвоє, зав’яжіть кінці, а в місці складення зробіть петлю так, щоб відстань між вузликами знов-таки становила приблизно 8 см.

Підвісьте обидва шнури з одного боку лапки штатива, як показано на рис. 1. Закріпіть у лапці смужку картону.

2. Позначте на смужці картону положення вузликів, які розташовані на гумових шнурах, горизонтальними рисками. Біля верхніх вузликів напишіть А і B, а біля нижніх — A0 і B0 відповідно. Підвісьте до шнура А тягарець масою 100 г. Нове положення нижнього вузлика позначте на смужці картону горизонтальною рискою, біля риски напишіть А1.

Примітка. На тягарець масою 100 г діє сила тяжіння, яка становить приблизно 1 Н. Якщо тягарець перебуває в спокої, сила тяжіння врівноважується силою пружності, тому сила пружності також приблизно дорівнює 1 Н.

Послідовно підвішуйте до шнура А 2, 3 і 4 тягарці. У кожному випадку положення нижнього вузлика позначайте рискою, а біля риски записуйте А2, А3, А4 відповідно (рис. 2).

Не забувайте після кожного досліду знімати тягарці й з’ясовувати, чи повернувся після припинення дії сили нижній вузлик у положення, позначене A0. Як тільки деформація шнура перестане бути пружною, тобто коли після зняття тягарців шнур залишиться деформованим, досліди припиніть. Повторіть дії, описані в пп. 2-4, зі шнуром B. Зніміть смужку картону.

3. Виміряйте довжини недеформованих шнура А і шнура B (відстані lі l між рисками, які позначені А і A0, В і B0 відповідно).

Для кожного досліду:

1) виміряйте довжини деформованих шнурів (відстані lА і lB між рисками, які позначені відповідно А і А1, В і B1; А і А2, B і B2 тощо);

2) визначте видовження шнурів за формулами хА = lА - l та хB = lB - l;

3) знайдіть відношення  та

Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Номер

досліду

Маса

тягарця

m, г

Сила

пружності

Fпруж

Шнур А

Шнур В

Довжина

Видовження

xА, см

Відношення

,

н/см

Довжина

Видовження

хв, см

Відношення

н/см

l, см

lА, см

l0B, см

LB, см

1

100

1

               

2

200

2

               

3

300

3

               

4

400

4

               

Аналіз експерименту та його результатів

Порівняйте відношення Fпруж/x для кожного досліду. Зробіть висновок, у якому зазначте: до яких матеріалів можна зарахувати гуму, з якої виготовлені шнури (до пружних чи пластичних); чи впливає навантаження на те, якою буде деформація (пружною чи пластичною); чи залежить у разі пружної деформації жорсткість шнура від його видовження; чи залежіть відношення Fпруж/xвід товщини шнура.

Творче завдання. Чи зміниться відношення Fпруж/x, отримане в роботі, якщо шнур замінити на вдвічі довший? Перевірте результати своїх міркувань експериментально.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 21, 22; розв’язати вправу 22 письмово

• Завдання за задачником: №№ 13.25, 13.26

• Додаткове завдання:___________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити