ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 40. Лабораторна робота № 9. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів вміння визначати коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• У чому причина виникнення сили тертя ковзання?

• Від яких чинників залежить сила тертя ковзання і куди вона напрямлена?

• За якою формулою обчислюють силу тертя ковзання?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.

Обладнання:

1. Дерев’яний брусок.

2. Дерев’яна лінійка.

3. Набір тягарців.

4. Динамометр.

Хід роботи

1. Підвісивши брусок до динамометра, виміряйте вагу бруска, яка під час експерименту дорівнюватиме силі нормальної реакції опори (N = Р).

2. Прикріпивши брусок до гачка динамометра, покладіть його широким боком на горизонтально розташовану лінійку. Рівномірно переміщуйте брусок вздовж лінійки (див. рис.). За показами динамометра визначте силу тертя ковзання (Fтертя ковз. = Fпpyж).

3. Повторіть експеримент іще тричі, поклавши на брусок спочатку один тягарець, потім одночасно два, а потім одночасно три тягарці (N = Рбрус + Ртягар).

4. Обчисліть коефіцієнт тертя ковзання для кожного досліду за формулою:

Обчисліть середнє значення коефіцієнта тертя ковзання за формулою:

Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Номер

досліду

Сила тертя ковзання

Fтертя ковз., Н

Сила реакції опори

N, Н

Коефіцієнт тертя ковзання

μ

Середнє значення коефіцієнта тертя ковзання

μсер

1

       

2

     

3

     

4

     

Індивідуальне завдання сильним учням

Визначте максимальну відносну похибку вимірювання сили тертя ковзання та сили реакції опори за формулами

 та  де ∆F = ∆N — ціна поділки динамометра.

Визначте відносну та абсолютну похибки вимірювання коефіцієнту тертя ковзання за формулами:

Результати обчислень занесіть у таблицю:

Відносна похибка вимірювання сили тертя ковзання εP,%

Відносна похибка вимірювання сили тертя ковзання εN,%

Відносна та абсолютна похибки вимірювання коефіцієнта тертя ковзання

εμ, %

Абсолютна похибка вимірювання коефіцієнта тертя ковзання ∆μ

Результат

μ = μсер ± ∆μ

         

Аналіз експерименту та його результатів

Зробіть висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину ви вимірювали; запишіть результат вимірювання у вигляді μ = μсер ± ∆μ; зіставте здобутий результат із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву; зазначте, які чинники вплинули на точність експерименту.

Творче завдання

Запишіть план проведення експерименту на підтвердження того, що коефіцієнт тертя ковзання не залежить від площі дотичних поверхонь. Проведіть цей експеримент.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити § 24; розв’язати вправу 24 (6-10) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: № 15.46, 15.50

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити