ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 41. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач.

Мета: узагальнити вивчений навчальний матеріал з теми «Взаємодія тіл. Сила», підготувати учнів до контрольної роботи, скоригувати їхні знання.

Обладнання та наочність: картки із задачами для розв'язування на уроці або задачники.

Відеофрагмент:________________________________

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання лабораторної роботи № 9

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що називають інерцією?

• Що називають інертністю?

• Що називають силою?

• Що називають рівнодійною силою?

• Що називають деформацією тіла?

• Які види деформації ви знаєте?

• Сформулюйте закон Гука.

• За яких умов виконується закон Гука?

• Що називають силою тяжіння?

• Як обчислюється сила тяжіння?

• Як обчислюється вага тіла?

• Чим відрізняється вага тіла від сили тяжіння?

• До чого прикладена та куди напрямлена сила тяжіння?

• Що називають вагою тіла?

• Що називають невагомістю?

• До чого прикладена та куди напрямлена вага тіла?

• За яких умов тіло перебуває в стані невагомості?

• Що називають силою тертя спокою?

• Що називають силою тертя ковзання?

• Від чого залежить коефіцієнт тертя?

• За якою формулою обчислюється сила тертя ковзання?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. На тіло вздовж однієї прямої діють дві сили, прикладені в одній точці, модулі яких дорівнюють 7 і 3 Н. Чому дорівнює модуль рівнодійної сили? Скільки відповідей має задача?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Маса космонавта — 80 кг. Чому дорівнює вага космонавта, який знаходиться на космодромі? на орбітальній станції?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Довжина ребра кубика дорівнює 10 см. На кубик діє сила тяжіння 27 Н. Знайдіть густину матеріалу і визначте, з якої речовини виготовлено кубик. Вважати, що прискорення вільного падіння має значення g = 10 H/кг.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. На тонкому дроті висить вантаж масою 500 кг. Визначте подовження дроту, якщо його жорсткість 1 кН/м.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Щоб рівномірно рухати по столу книжку масою 2 кг, треба прикласти горизонтальну силу 4 Н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між книжкою і столом?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 16-24; виконати письмово завдання для самоперевірки за розділом 3, частина 1 (від 1 до 16 включно) стор. 164-165

_____________________________________________________

• Завдання за задачником:

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: підготуватися до контрольної роботи

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити