ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 44. ТИСК РІДИН І ГАЗІВ. ЗАКОН ПАСКАЛЯ

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: пояснити учням тиск у рідинах і газах на основі молекулярно-кінетичних уявлень, ознайомити з приладом для вимірювання тиску рідин, пояснити фізичну сутність закону Паскаля; розвивати логічне мислення учнів; показати практичну значущість набутих знань.

Обладнання та наочність: куля Паскаля, повітряні кульки, демонстрування залежності тиску газів від температури, портрет Паскаля, презентація про вченого.

Відеофрагмент: рух субмарини на глибині, дослід Паскаля з дубовою бочкою.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Як можна довести на досліді, що гази створюють тиск на стінки посудини, у якій містяться?

• У чому полягає причина тиску в газах?

• Як ви вважаєте, що спричиняє виникнення тиску рідини на дно посудини?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Пояснення тиску газів.

• Залежність тиску заданої маси газу від густини газу та його температури.

• Залежність тиску рідини від густини рідини та глибини.

• Формула гідростатичного тиску рідини.

• Закон Паскаля.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

• Яка причина виникнення тиску газів та рідин?

• Від яких величин та як залежить тиск заданої маси газу?

• Від яких величин та як залежить тиск рідини на дно посудини?

Розв'язування задач

1. На якій глибині створюваний водою тиск дорівнює 20 кПа?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Акваріум у формі куба з довжиною ребра 50 см повністю заповнений водою. Чому дорівнює сила тиску води на дно акваріума? на бічну стінку?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Вивчити конспект.

• Завдання за підручником: вивчити §§ 26, 27; розв’язати вправу 26 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 17.26, 17.34

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 173 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити