ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 49. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Мета: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; розвивати логічне мислення учнів.

Обладнання та наочність: картки або збірники задач, фото айсберга з підводною частиною.

Відеофрагмент:________________________________

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Які сили діють на тіло, занурене в рідину?

• Чому на нижню грань зануреного в рідину тіла діє більша сила, ніж на верхню?

• Сформулюйте закон Архімеда.

• За якою формулою обчислюється сила Архімеда?

• Чи може сила Архімеда дорівнювати нулю? За яких умов?

• За яких умов тіло плаває? тоне? спливає?

• Поясніть на малюнку айсберга співвідношення надводної та підводної частини крижини (чому під водою розташована більша частина айсбергу)?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Чому дорівнює об’єм тіла, якщо під час повного занурення його у воду на нього діє сила Архімеда 400 Н?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Чому дорівнює сила Архімеда, яка діє на бетонну плиту розмірами 4 x 1,5 x 0,5 м, занурену у воду наполовину свого об’єму?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Крижина рівномірної товщини плаває у воді. Знайти висоту підводної частини крижини, якщо її товщина становить 1 м.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. Яким може бути найбільший об’єм крижин, що плаває у воді, якщо залізний брусок об’ємом 500 см3, примерзлий до крижини, змушує її потонути?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Вага однорідного тіла в повітрі дорівнює 2,8 Н, а у воді — 1,69 Н. Чому дорівнює густина цього тіла? Виштовхувальною силою повітря знехтувати.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Індивідуальне завдання для сильних учнів

6. Куб, що плаває у ртуті, занурений на 1/4 свого об’єму. Яка частина об’єму буде занурена у ртуть, якщо поверх неї налити шар води, який повністю покриває куб?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 31, 32; розв’язати вправу 31 (6-10) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 20.30, 20.35

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: підготуватися до лабораторної роботи № 10

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити