ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 50. Лабораторна робота № 10. З'ЯСУВАННЯ УМОВ ПЛАВАННЯ ТІЛА

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: дослідним шляхом з'ясувати умови плавання тіл; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Які сили діють на тіло, занурене в рідину?

• За якою формулою обчислюють силу тяжіння?

• За якою формулою розраховують архімедову силу?

• За якою формулою визначають середню густину тіла?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: дослідним шляхом визначити, за яких умов тіло плаває на поверхні або всередині рідини, за яких умов тіло тоне в рідині.

Обладнання:

1. Пробірка (або невелика склянка з-під ліків) з корком.

2. Дротинка або нитка завдовжки 20-25 см.

3. Посудина із сухим піском.

4. Паперові серветки.

5. Мірний циліндр, до половини наповнений водою.

6. Терези з важками.

Хід роботи

Дослід 1

З’ясування умов, за яких тіло тоне в рідині.

1) Виміряйте об’єм води V1 в мірному циліндрі.

2) Наповніть пробірку піском. Закрийте корком.

3) Опустіть пробірку в мірний циліндр із водою. У результаті ваших дій вона має опинитися на дні.

4) Виміряйте рівень води V2 в мірному циліндрі.

5) Витягніть пробірку з мірного циліндра. Протріть її серветкою.

6) Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу з точністю до 0,5 г.

Дослід 2

З’ясування умов, за яких тіло плаває всередині рідини.

1) Відсипаючи пісок із пробірки, доможіться того, щоб вона вільно плавала всередині рідини.

2) Повторіть дії, описані в пп. 5-6 досліду 1.

Дослід 3

З’ясування умов, за яких тіло плаває на поверхні рідини.

1) Відсипте з пробірки ще певну кількість піску. Переконайтеся, що після повного занурення у воду вона спливає на поверхню рідини.

2) Повторіть дії, описані в пп. 5-6 досліду 1.

Опрацювання результатів експерименту

1. Для кожного досліду:

1) виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили, що діють на пробірку;

2) обчисліть середню густину пробірки з піском.

2. Занесіть до таблиці результати.

Номер

досліду

V1, см3

V2, см3

Vп = V2 - V1, см3

m, г

ρп, г/см3

ρp, г/см3

Порівняння

ρп та ρр (=, >, <)

Яке явище спостерігається

1

           

ρп   ρр

Тоне

2

         

ρп   ρр

Вільно плаває всередині рідини

3

         

ρп   ρр

Спливає

Рисунок для досліду 1

 

Рисунок для досліду 2

 

Рисунок для досліду 3

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши результати, зробіть висновок, у якому зазначте, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини, всередині рідини, за яких умов тіло тоне в рідині.

Творче завдання

Для досліду 2 знайдіть найбільше і найменше можливі значення густини пробірки з урахуванням абсолютної похибки вимірювання:  

Визначте, чи належить значення густини води ρ до інтервалу [ρmin; ρmах].

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 31, 32; розв’язати вправу 32 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 21.32, 21.33

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 201 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити