ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 61. Лабораторна робота № 11. ВИВЧЕННЯ УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: перевірити умови рівноваги важеля дослідним шляхом; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що називають важелем і де застосовують важелі?

• Що називають плечем сили?

• Що таке момент сили?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: перевірити дослідним шляхом, яким має бути співвідношення сил і їхніх плечей, щоб важіль перебував у рівновазі.

Обладнання:

1. Важіль.

2. Штатив із муфтою та лапкою.

3. Набір тягарців масою по 100 г.

4. Динамометр.

5. Учнівська лінійка.

Хід роботи

Дослід 1

1. Підвісьте з одного боку від осі обертання важеля один тягарець, з іншого боку — два тягарці.

2. Пересуваючи тягарці, зрівноважте важіль (рис. 1).

3. Виміряйте за допомогою лінійки плечі l1 та l2 відповідних сил F1 та F2.

4. Вважаючи, що вага одного тягарця дорівнює 1 Н, запишіть значення сил F1 та F2.

Дослід 2

1. Повторіть дослід, підвісивши на одній половині важеля два, а на іншій — три тягарці (рис. 2).

Дослід 3

1. Підвісьте праворуч від осі обертання на відстані 12 см три тягарці. Значення сили F1 дорівнюватиме загальній вазі цих тягарців. Визначте за допомогою динамометра, яку силу F2 потрібно прикласти в точці, що лежить на відстані 8 см правіше від точки підвішування тягарців, щоб утримувати важіль у рівновазі (рис. 3).

Опрацювання результатів експерименту

Для кожного досліду:

1) знайдіть відношення сил F1/F2 і відношення плечей l2/l1;

2) обчисліть момент М1 сили, що повертає важіль проти ходу годинникової стрілки, і момент М2 сили, що повертає важіль за ходом годинникової стрілки;

3) знайдіть суму моментів сил, що діють на важіль (пам’ятайте, що момент сили, яка обертає важіль за ходом годинникової стрілки, треба брати зі знаком «-»).

Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Номер

досліду

F1, Н

l1, м

М1, Н м

F2, Н

L2, м

М2, Н м

F1/F2

l2/l1

М1 + М2, Нм

1

                 

2

                 

3

                 

Аналіз експерименту та його результатів

На підставі проведених дослідів порівняйте відношення сил, що діють на важіль, і відношення його плечей. Зробіть висновок, у якому сформулюйте умову рівноваги важеля, проаналізуйте, які чинники вплинули на точність ваших вимірювань.

Творче завдання

Зберіть пристрій, як показано на рис. 4.

Виконайте необхідні вимірювання та визначте моменти сил, що діють на важіль. Знайдіть суму моментів. Зробіть висновок про умову рівноваги важеля в цьому експерименті.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 39-41; розв’язати вправу 41 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 24.38, 24.44

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити