ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 64. Лабораторна робота № 12. ВИЗНАЧЕННЯ ККД ПРОСТОГО МЕХАНІЗМУ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: експериментально визначити ККД похилої площини; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Які види простих механізмів ви знаєте?

• Як визначити коефіцієнт корисної дії механізму?

• Чому ККД будь-якого механізму завжди менший від 100 %?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: переконатися на досліді, що корисна робота, виконана за допомогою похилої площини, менша від повної; визначити ККД похилої площини.

Обладнання:

1. Мірна стрічка.

2. Динамометр.

3. Набір тягарців.

4. Дерев’яна лінійка.

5. Штатив із муфтою та лапкою.

6. Дерев’яний брусок.

Хід роботи

Зберіть експериментальний пристрій, як показано на рисунку:

1. Виміряйте за допомогою мірної стрічки довжину l і висоту h похилої площини.

2. Визначте за допомогою динамометра вагу Р бруска.

3. Покладіть брусок на похилу площину і за допомогою динамометра рівномірно пересувайте його площиною в гору. Виміряйте силу тяги F, що діє на брусок з боку динамометра.

4. Визначте за допомогою динамометра вагу Р тягарця.

5. Не змінюючи кута нахилу площини, повторіть дослід (див. п. 3) ще тричі, розмістивши на бруску спочатку один, потім два, а потім три тягарці.

6. Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Номер

досліду

Вага бруска і тягарців

Р, н

Висота похилої площини

h, м

Корисна

робота

Акор, Дж

Сила тяги

F, Н

Довжина

похилої площини

l, м

Повна робота

Аповна, Дж

Виграш у силі

Р/F

ККД

η , %

1

               

2

               

3

               

4

               

Дослід № (номер досліду)

Повна робота Aповна = Fl = ______________

Корисна робота Акор = Ph = ______________

Виграш у силі, який дає похила площина P/F = ______________

ККД похилої площини:  

Аналіз експерименту та його результатів

Порівняйте показ динамометра зі значенням ваги бруска і зробіть висновок про виграш у силі, який дає похила площина.

Творче завдання

З’ясуйте за допомогою експерименту, як залежить ККД похилої площини від кута її нахилу. Чому, на вашу думку, змінюється ККД, якщо змінити кут нахилу площини?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 39-42; опрацювати підсумки розділу 4 на стор. 256-257

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 25.26, 25.30

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити