УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 14. Контрольна робота за темою «Взаємодія тіл. Сила»

Мета: з'ясувати рівень освітньої підготовки учнів, провести контроль та оцінювання їхніх навчальних досягнень з даної теми; розвивати вміння письмово висловлювати думки, відповідати на різнорівневі запитання; виховувати самостійність, старанність, відповідальність за виконувану роботу.

Тип уроку: контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: картки для тематичного оцінювання.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

Початковий рівень

1. М’яч котиться з гірки. Виберіть правильне твердження.

А Сила тертя, що діє на м’яч, напрямлена в бік руху;

Б м’яч рухається за інерцією;

В сила пружності, що діє на м’яч із боку схилу, напрямлена в бік руху;

Г сила тяжіння, що діє на м’яч, напрямлена вертикально вниз.

2. Стигле яблуко, відірвавшись від гілки дерева, падає на землю. Виберіть правильне твердження.

А Швидкість яблука під час падіння зменшується;

Б яблуко падає під дією сили тяжіння;

В сила тяжіння вимірюють у кілограмах;

Г коли яблуко впало на землю, сила тяжіння перестала діяти на нього.

3. На столі лежить цеглина масою 2,5 кг. Виберіть правильне твердження.

А На цеглину діє сила тяжіння, що дорівнює 25 Н;

Б вага цеглини 2,5 Н;

В вага цеглини є більшою, ніж сила тяжіння, що діє на цеглину;

Г сила тяжіння напрямлена вертикально вгору.

Середній рівень

4. На рисунках зображені деякі із сил, що діють на тіло та опору. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А F2 — сила реакції опори.

Б Вага тіла — це сила, що діє на опору.

В F3 — вага тіла.

Г F1 — сила тяжіння.

5. Яка маса цукру густиною 1600 кг/м3 міститься в мішку об’ємом 50 дм3?

Достатній рівень

6. Для рівномірного переміщення воза по ґрунтовій дорозі потрібна сила тяги 800 Н. Яку частину становить сила тертя від ваги воза з вантажем, якщо його маса 400 кг?

Високий рівень

7. Знайти масу сталевого куба з довжиною ребра 1 м. Товщина стінок куба 10 см.

Варіант 2

Початковий рівень

1. Камінь кинуто вертикально вгору. Виберіть правильне твердження.

А Швидкість каменя не змінюється;

Б вагу каменя вимірюють у кілограмах;

В на камінь діє сила тяжіння;

Г швидкість каменя зростає.

2. На столі лежить брусок масою 5 кг. Виберіть правильне твердження.

А Вага бруска є більшою, ніж 40 Н;

Б на брусок діє сила тяжіння, що дорівнює 5 Н;

В сила тяжіння напрямлена вертикально вгору;

Г вага бруска є меншою від сили тяжіння, що діє на брусок.

3. До пружини підвішений важок вагою 2 Н. Виберіть правильне твердження.

А Маса важка 2 кг;

Б сила пружності є більшою, ніж вага важка;

В сила тяжіння, що діє на важок, дорівнює 2 Н;

Г модуль сили пружності не залежить від видовження пружини.

Середній рівень

4. На рисунку зображені кульки, підвішені до нитки, і сили, що діють на кульки. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А F3 — сила натягу нитки;

Б з боку кульки на нитку діє сила тяжіння;

В F1 — вага тіла;

Г F2 — сила тяжіння.

5. Яка маса 3 л олії густиною 900 кг/м3?

Достатній рівень

6. Спортсмен вагою 800 Н підняв штангу вагою 1200 Н. З якою силою він тисне на підлогу?

Високий рівень

7. Мідний брусок рівномірно переміщують за допомогою динамометра по горизонтальній поверхні. Який його об’єм, якщо показання динамометра 5 Н, а сила тертя дорівнює 0,25 його ваги (ρ = 8,9 ∙ 103 кг/м3)?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Бліц-інтерв'ю»

Діти відповідають на запитання: які завдання були найцікавіші, найлегші, найскладніші? Чи задоволений я своєю роботою?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти тести за темою «Сили в природі».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити