УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 18. Сполучені посудини

Мета: формувати в учнів знання про поведінку рідини у сполучених посудинах; встановити закономірності передавання тиску рідинами та газами та розподілу рідин різної густини в сполучених посудинах; показати широке застосування сполучених посудин у побуті й техніці; розвивати у дітей експериментальні вміння і дослідницькі навички, формувати початкові уявлення про єдину фізичну картину світу; виховувати уміння працювати у парі та групі з однолітками, дослухатись до думки інших, організовувати свою діяльність.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення: демонстрування встановлення рівноваги рідини (однорідної та неоднорідної) у сполучених посудинах, прикладів застосування сполучених посудин.

Обладнання: комплект з двох медичних шприців різного об'єму, з'єднаних гумовою трубкою; посудина з водою, серветка, дві пари двох скляних трубок, сполучених гумовою трубкою і закріплених лапками на штативах (для демонстрації), модель сполучених посудин різної форми, картки із завданнями різним групам, склянка з підфарбованою водою; чайник (бажано скляний).

Очікувані результати

Після уроку учні:

· будуть знати характерні ознаки поведінки рідини у сполучених посудинах, закономірності передавання тиску рідинами та газами та розподілу рідин різної густини в сполучених посудинах;

· навчаться розраховувати умови рівноваги рідини (однорідної та неоднорідної) в сполучених посудинах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПИТАННЯ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ

Запитання до учнів:

— Що спільного є між посудинами на ваших столах? Спробуйте сформулювати визначення сполучених посудин. (Потім зачитати його за підручником.)

Демонстрація. Учитель наповнює водою скляні трубки, з’єднані гумовою трубкою. Учні наливають воду в сполучені посудини зі шприців різного об’єму, які перебувають на партах; спостерігають за поведінкою рідини.

Питання до учнів:

• Що ви помітили в ході експерименту?

• Чому в сполучених посудинах встановився однаковий рівень води?

За законом Паскаля p1 = ρgh1, p2 = ρgh2.

Так як p1 = p2, то ρgh1 = ρgh2, тому h1 = h2.

Демонстрування вчителем трубок, наповнених водою та олією.

При цьому в колінах встановився не однаковий рівень рідин.

Виведення формули

Висновок: рівні вільних поверхонь води та олії різні, бо різна густина цих рідин.

Демонстрування моделі сполучених посудин різної форми, заповнених підфарбованою водою.

Висновок: рівень вільної поверхні рідини не залежить від форми посудини — він однаковий в усіх посудинах.

Фронтальний експеримент робота в парах

Діти наливають воду в сполучені посудини із шприців різного об’єму, але один із отворів міцно закривають пальцем. Спостерігають за поведінкою рідини.

Висновок: в одному коліні поверхня рідини не є вільною, тому рівні води різні. Якщо поверхні рідини сполучених посудин не є вільними, то зовнішній тиск на них різний.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах

Об’єднати учнів у шість груп. Дати групам картки із завданням. Через 3 хвилини послухати відповіді представників груп.

Пояснити призначення та принцип роботи шлюзів.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити