УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 19. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі

Мета: формувати поняття про атмосферний тиск, довести його існування на основі молекулярно-кінетичних уявлень, показати практичне значення теми; формувати знання про принцип дії барометра-анероїда, навчити визначати висоту місцевості, споруд барометричним методом.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу, розширення знань з попереднього життєвого досвіду.

Унаочнення: демонстрування прикладів дії атмосферного тиску, роботи барометра-анероїда, відкритого рідинного манометра, металевого манометра.

Обладнання: шприц, лівер, посудина з водою, пробірки, барометр- анероїд, відкритий рідинний манометр, металевий манометр.

Очікувані результати

Після уроку учні:

· будуть знати характерні ознаки атмосферного тиску, вміти пояснювати його існування на основі молекулярно-кінетичних уявлень, принцип дії барометра-анероїда;

· навчаться визначати висоту місцевості, споруд барометричним методом.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПИТАННЯ

II. ФРОНТАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ

1. Що таке тиск? У яких одиницях його вимірюють?

2. Чим пояснюють тиск газів?

3. Як змінюється тиск газів під час зміни температури? об’єму?

4. Сформулюйте закон Паскаля.

5. Від чого залежить тиск у рідинах?

6. Як змінюється тиск рідин у разі зростання глибини занурення? густини рідини?

7. Чи змінюється густина рідини з глибиною? Чому?

Робота з тестом

1. Вибери одну правильну відповідь.

Тиск води у посудинах:

А зменшується зі збільшенням глибини;

Б однаковий у всіх точках;

В зростає зі збільшенням глибини;

Г різний у точках, які лежать на одній висоті.

2. Вибери всі правильні твердження.

Тиск газів зменшується за умови:

А зменшення об’єму;

Б збільшення температури;

В зменшення маси газу за незмінного об’єму;

Г зменшення температури.

3. Доповни речення.

За законом Паскаля тиск, створений на поверхні нерухомої рідини, передається...

III. ВИВЧЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ

1. Цікаві експерименти (виконує вчитель)

1) Скляна банка і надута кулька. Банку нагріваємо всередині за допомогою гарячої води. Покладімо зверху кульку. Через деякий час кулька влізає в банку.

2) У склянку наливаємо воду. Закриваємо аркушем паперу, щільно притискаємо і перевертаємо догори дном. Вода не виливається.

Пояснення цих дослідів ви зробите самостійно, після вивчення нової теми.

2. Експериментальні завдання (виконують учні)

1) Візьміть шприц, занурте його у воду, спостерігайте, як вона набирається. Зробіть висновок, чому вода наповнює шприц.

2) Візьміть лівер, занурте у воду. Дістаньте з води, закривши верхній отвір пальцем. Відкрийте верхній отвір. Що спостерігаєте? Чому вода вилилась?

3) Візьміть пробірку, налийте в неї воду, закрийте пальцем отвір і занурте в широку посудину з водою отвором униз. Відкрийте отвір під водою. Що спостерігаєте? Чому вода не виливається з пробірки?

Висновок. Ці досліди пояснюють, що існує атмосферний тиск.

3. Бесіда

1) З чим можна порівняти атмосферу? (З водою в океанах, атмосферу називають повітряним океаном.)

2) Наскільки правильне таке порівняння? Внаслідок чого виникає тиск всередині рідини? (Верхня частина рідини тисне своєю вагою на нижню частину, і цей тиск передається однаково в усіх напрямках згідно із законом Паскаля.)

4. Задача

Обчисліть масу та вагу повітря в класній кімнаті, розміри якої 10 х 5 х 3 м3, густина повітря 1,3 кг/м3. (Учні переконуються, що повітря ми не бачимо, але воно має достатньо великі масу та вагу.)

Висновок. Атмосферний тиск виникає внаслідок того, що верхні шари атмосфери тиснуть своєю вагою на нижні і стискають їх.

— Порівняємо ще раз атмосферу з водним океаном. У воді густина рідини не змінюється з глибиною. Чи таке саме характерне для повітряного океану? (Ні. Повітря — це газ, воно стискається, на відміну від рідини. Чим ближче до землі, тим більший тиск атмосфери та її густина.)

— А що відбувається з атмосферою зі збільшенням висоти? (Густина атмосфери зменшується, у неї не має чітко позначеного краю.)

5. Демонстрування досліду з «магдебурзькими тарілками». Розповідь про дослід Отто Геріке

— Чи можна обчислити тиск атмосфери за відомими формулами для твердого тіла або рідини? (Ні, бо атмосфера — це газ, не має форми і не зберігає об'єм.)

— Як же це зробити?

6. Робота з підручником

• 1 ряд — основні доповідачі.

• 2 і 3 ряди — доповнюють.

Висновки з вивченого

1. Е. Торрічеллі, італійський вчений, вперше виміряв атмосферний тиск, сконструював ртутний барометр.

2. З’ясував, що:

• нормальний атмосферний тиск дорівнює 760 мм рт. ст.;

• висота стовпчика трохи змінюється залежно від погоди.

3. В одиницях СІ тиск вимірюють у паскалях.

1 мм рт. ст. = 133,3 Па

760 мм рт. ст. = 101 300 Па = 101 кПа = 0,1 МПа

7. Закріплення

• Подати у мм рт. ст. тиск 136 кПа.

• Подати у кПа тиск 850 мм рт. ст.

• Який прилад є вдома для вимірювання атмосферного тиску? Хто знає, як ним користуватися? (Демонстрування барометра-анероїда.)

• Чи змінюється тиск, коли піднімаєшся вгору?

Робота з підручником

• 1 ряд. Металевий та рідинний манометри.

• 2 ряд. Конструкція барометра-анероїда.

• 3 ряд. Зміна атмосферного тиску з висотою.

8. Обмін інформацією

9. Закріплення

1. Знайти висоту хмарочосу, як що на останньому поверсі барометр-анероїд показував 730 мм рт. ст., а біля підніжжя — 760 мм рт. ст.

2. Чи діє атмосферний тиск на водолаза, який перебуває на певній глибині у морі?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів, коментує. Порівнює самооцінку учнів, якщо оцінки не збігаються, роз’яснює чому.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

Розв'язати задачі

1. Знайти силу тиску і вагу повітря в кімнаті, де ви мешкаєте.

2. Опрацювати за підручником тему.

3. Знайти силу тиску в дослідах Геріке, якщо площа півкуль 2800 см2, атмосферний тиск 100 кПа, а тиск усередині півкуль 25 кПа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити