УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 20. Манометри

Мета: дати учням знання про будову і принцип дії рідинного й металевого манометрів; ознайомити учнів з використанням приладів у техніці.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення: демонстрування дії відкритого рідинного й металевого манометрів.

Обладнання: відкритий рідинний й металевий манометри.

Очікувані результати

Після уроку учні:

· будуть знати удову і принцип дії відкритого рідинного й металевого манометрів;

· навчаться використовувати відкритий рідинний й металевий манометри для вимірювання різниці тисків.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Відкритий рідинний манометр

Рівень рідини в сполучених посудинах залежить від зовнішнього тиску. Це явище використане для побудови рідинних манометрів — приладів для вимірювання тиску.

Рідинний манометр утворено з металевого або дерев’яного вертикального корпусу, на якому закріплена U-подібна скляна трубка й шкала для вимірювання висоти рівня рідини в кожному коліні трубки.

На рисунку ви бачите U-подібний манометр із підфарбованою водою. Правий його кінець сполучається з атмосферою. За допомогою шлангу до манометра приєднана посудина, що на початку досліду теж сполучається з атмосферою. При цьому рівні води в манометрі перебувають біля відмітки 0 см. Потім, відкачуючи насосом повітря, зменшують його тиск у посудині. При цьому вода в манометрі зміщується вліво. З’ясуємо, чому це відбувається.

У манометрі на праву поверхню води діє атмосферний тиск, а на ліву — менший тиск. Через нерівність тисків вода й зміщується вліво. Змістившись, вода зупиняється, отже, тиск ліворуч від точки B дорівнює тиску праворуч від неї. Прирівняємо ці тиски:

У лівій частині цієї рівності записана сума тиску в посудині й тиску стовпа води ліворуч. У правій частині рівності — сума атмосферного тиску й тиску стовпа води праворуч.

Це значення ми дізналися саме завдяки манометру. Легко підрахувати й абсолютний тиск у посудині:

Отже, U-подібна трубка, заповнена рідиною, є приладом для вимірювання тиску — відкритим рідинним манометром.

2. Металевий манометр

Рідинний U-подібний манометр незручний для вимірювань, тому що дозволяє одержувати значення тиску не відразу, а лише після деяких обчислень, крім того, рідину необхідно наливати до певного рівня. Із цієї причини в техніці набули поширення так звані металеві деформаційні манометри, що одразу показують вимірюваний тиск.

В основі роботи деформаційного манометра лежить деформація (вигин) пружної дугоподібної трубки. За допомогою тяги рух кінця трубки передається стрілці, що закріплена на осі. Кінець стрілки пересувається по шкалі. Трубка, стрілка й шкала поміщені усередину корпусу.

У разі збільшення тиску газу усередині трубки її кінці розпрямляються й викликають зміщення стрілки вправо по шкалі. У разі зменшення тиску під дією сил пружності, що діють у стінках трубки, стрілка зміститься у зворотному напрямку.

Шкала манометра проградуйована в паскалях, кілопаскалях або атмосферах (атм).

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як називаються прилади для вимірювання тисків, більших або менших за атмосферний?

2. Які бувають манометри?

3. Чим відрізняється трубчасто-пружинний манометр від рідинного?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити