УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 24. Умови плавання тіл

Мета: експериментально встановити умови плавання тіл.

Обладнання: мензурка з водою, пробірка з корком, важільні терези з набором важків, сухий пісок, фільтрувальний папір, дротяний гачок.

ХІД УРОКУ

ВКАЗІВКИ

Положення тіла в рідині залежить від напрямку рівнодійної сили тяжіння і сили Архімеда. Усі висновки, зроблені в параграфі, стосуються тіл, які повністю занурені у воду. Силу тяжіння визначають шляхом розрахунків за відомою масою, виміряною безпосереднім зважуванням тіла.

Архімедову силу обчислюють за об’ємом пробірки, який визначають за показаннями мензурки у разі повного її занурення. У цій роботі застосовують пробірку, об’єм якої залишається сталим. Тому й сила Архімеда буде сталою в усіх дослідах. Масу пробірки (і відповідно силу тяжіння, яка діє на неї) змінюють досипанням у неї сухого піску. Для підвищення точності під час зважування пробірку щоразу висушують промокальним папером.

Металевий гачок дає можливість виймати пробірку з води, не занурюючи для цього руку в посудину.

І. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Визначте ціну поділки мензурки.

2. Підготуйте терези для зважування.

3. Відкривши пробірку, засипте в неї на 3/4 об’єму сухого піску.

4. Закривши пробірку корком, обережно опустіть її в мензурку.

5. Спостереженням установіть, у якому стані перебуває пробірка (плаває, тоне, спливає).

6. Визначте об’єм пробірки за шкалою мензурки.

7. Вийнявши за допомогою гачка пробірку з води і висушивши її фільтрувальним папером, знайдіть її масу за допомогою важільних терезів.

8. Обчисліть виштовхувальну силу та силу тяжіння, які діють на пробірку в рідині.

9. Порівняйте силу тяжіння і силу Архімеда.

10. Поступово відсипаючи пісок з пробірки, досягніть того, щоб занурена пробірка плавала у воді на будь-якій глибині, не спливаючи і не тонучи.

11. Вийміть пробірку з води і, висушивши фільтрувальним папером, знайдіть її масу за допомогою терезів.

12. Обчисліть виштовхувальну силу і силу тяжіння, які діють на пробірку з піском.

13. Порівняйте силу тяжіння і силу Архімеда для цього випадку.

14. Відсипте пісок із пробірки, залишивши його об’єм близько 1/5 від об’єму пробірки.

15. За допомогою гачка занурте пробірку у воду і відпустіть.

16. Простежте за поведінкою пробірки.

17. Обчисліть силу тяжіння і силу Архімеда та порівняйте їх. Результати вимірювань і розрахунків запишіть у таблицю і зробіть висновок.

Об’єм пробірки

V, м3

Архімедова сила

FА

Маса пробірки з піскомm, кг

Сила тяжіння

Fт, Н

Порівняння сил

Fa і Fт

Спостережуване

явище18. Додаткове завдання. Повторіть п. 15. Виміряйте об’єм зануреної частини пробірки, обчисліть силу Архімеда і порівняйте її із силою тяжіння. Зробіть висновки.

ІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити тему «Умови плавання тіл» за підручником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити