УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Урок 1. Механічна робота

Мета: дати учням знання про механічну роботу як фізичну величину, що описує наслідок дії сили на тіло; сформувати вміння розраховувати механічну роботу; розвивати уміння та навички роботи з фізичними величиною; виховувати розуміння ролі фізики в житті.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Унаочнення: визначення роботи під час переміщення бруска; підіймання важків різної маси на різну висоту.

Обладнання: брусок, важки, динамометр.

Очікувані результати

Після уроку учні:

· будуть знати характерні ознаки механічної роботи як фізичної величини;

· навчаться розраховувати числове значення механічної роботи.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Яка фізична величина описує взаємодію тіл?

2. Який основний наслідок дії сили?

3. Які одиниці вимірювання сили?

4. Як називається довжина траєкторії руху тіла?

ІІ. ВИКЛАДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

— У розмовній мові слово «робота» позначає будь-яку діяльність, що потребує зусиль: роботою називають і підняття вантажу, і розв’язування важкої задачі. Однак у курсі фізики механічною роботою, або роботою сили, ми будемо називати фізичну величину, що характеризує дію сили. Надалі під словом «робота» ми матимемо на увазі тільки механічну роботу. За пропозицією вчителя учні самостійно можуть назвати різні випадки, про які кажуть, що виконують роботу, та виділити той вид роботи, яку може вивчати фізика. Оскільки учні повинні були вже зрозуміти, що кожна фізична величина має спосіб вимірювання чи обчислення, то перед ними ставимо проблему відшукати спосіб обчислення значення роботи. Для цього можна скористатися методикою розв’язання проблеми.

Спочатку підіймають з підлоги на стіл тіло масою 1 кг, а потім — 2 кг. Для учнів не становить труднощів сказати, що в другому випадку робота буде виконана більша, бо до другого тіла потрібно прикласти силу, вдвічі більшу. Висновок: робота залежить від значення сили, прикладеної до тіла.

Другий етап дослідження полягає в тому, що тіло масою 2 кг підіймають спочатку з підлоги на сидіння стільця, а потім — з підлоги на стіл. Зауважуємо, що хоча в обох випадках до тіла прикладали однакову силу — 20 Н, роботу в другому випадку виконували більшу. Висновок: робота залежить від шляху, який пройшло тіло.

Після аналізу результатів усього комплексу дослідження потрібно зробити висновок, що під механічною роботою розуміють фізичну величину, значення якої дорівнює добутку сили на шлях.

Запис формули проводять спочатку в словесній формі, а потім — у вигляді формули

РОБОТА = СИЛА х ШЛЯХ;

A = Fs.

Одиницею виміру роботи в СІ є джоуль (Дж). З формули для роботи випливає, що

1 джоуль = 1 ньютон ∙ 1 метр, або 1 Дж = 1 Н ∙ 1 м.

Один джоуль — це робота, що виконують силою в 1 Н під час переміщення тіла на 1 м у напрямку дії сили.

Використовують також частинні і кратні одиниці роботи:

1 кДж = 1000 Дж

1 МДж =1 000 000 Дж

1 мДж = 0,001 Дж

Слід звернути увагу: якщо переміщення тіла дорівнює нулю, робота сили дорівнює нулю, хоч якою б великою не була ця сила.

Для ілюстрації можна навести приклад: якщо відро з водою висить нерухомо на ланцюгу, то робота не виконується, оскільки шлях дорівнює нулю. Для учнів буде цілком очевидним, що за нерухомого трактора чи автомобіля робота виконуватися не буде.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

На поверхню стола кладуть дерев’яний брусок, навантажують його важками і переміщають його за допомогою динамометра вздовж лінійки з поділками. Звідси одержують дані для обчислення роботи:

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити