УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Урок 2. Потужність

Мета: дати учням знання про потужність як фізичну величину, що характеризує швидкість виконання роботи; формувати вміння застосовувати знання під час розв'язування задач технічного змісту; розвивати уміння та навички роботи з фізичними величиною; виховувати інтерес до вивчення фізики.

Тип уроку: комбінований.

Унаочнення: підіймання електричним двигуном важків різної маси.

Обладнання: електричний двигун, штатив, блок.

Очікувані результати

Після уроку учні:

· будуть знати характерні ознаки потужності як фізичної величини;

· навчаться розв'язувати задачі технічного змісту на розрахунок потужності.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Самостійна робота

Кран підняв плиту масою 500 кг і переніс її на будівництві. Обчисліть, яку роботу виконав кран, не враховуючи сили тертя. Рух плити вважати рівномірним. Усі елементи рисунка виконані в одному й тому самому масштабі.

ІІ. ВИКЛАДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

За всіма означеннями потужність — фізична величина, яка показує швидкість виконання роботи. Проте оминають питання, до якого об’єкта застосовують це поняття. На практиці ж зазвичай цим поняттям характеризують різноманітні двигуни, у яких відбувається перетворення різних видів енергії в механічну. У теплових двигунах потужність характеризує перетворення внутрішньої енергії в механічну. В електричних двигунах потужність характеризує перетворення енергії електричного струму в механічну. В електричних нагрівних приладах потужність описує процес перетворення енергії електричного струму в теплову енергію. Таких прикладів можна назвати багато. Для багатьох інженерних і технічних задач важливою є не тільки виконувана робота, але й швидкість виконання роботи. Адже ту саму роботу можна виконувати з різною швидкістю: скажімо, тягар можна підіймати повільно чи швидко. Швидкість виконання роботи характеризується потужністю. Отже, поняття потужності потрібно застосовувати обов’язково до певних машин як пристроїв, у яких виконують роботу.

Перед учнями потрібно продемонструвати підіймання тягарців за допомогою навчальної моделі електричного двигуна зі шківом з набору для лабораторних робіт. До шківа такого двигуна, закріпленого в штативі на певній висоті, над столом кріплять нитку, до другого кінця якої прикріплений тягарець масою 100 г. Двигун вмикають в електричне коло з джерела з ЕРС 5-6 В, реостата та вимикача. Поставивши повзунок реостата в середнє положення, замикають коло і вмикають секундомір. Вимірявши висоту підйому, обчислюють роботу, виконану з підіймання важка, та відмічають час виконання цієї роботи.

Перевівши повзунок реостата в бік зменшення опору, замикають коло живлення і проводять виміри і розрахунки, як і в попередньому дослідженні. Звертають увагу учнів на те, що робота в обох випадках виконана однакова, але час виконання роботи в другому випадку був меншим. Отже, швидкість виконання роботи в другому випадку була більшою, ніж у першому. Після цього дають означення потужності і формулу для її обчислення та вводять основну одиницю вимірювання потужності. Це можна зробити під час розв’язання задачі, побудованої на матеріалах проведеного експерименту.

Потужністю називається фізична величина, що дорівнює відношенню виконаної роботи A до інтервалу часу, за який цю роботу виконано:

де N — потужність, A — робота, t — час виконання роботи.

Одиницею виміру потужності в СІ є Вт.

1 Вт — це така потужність, за якої роботу в 1 Дж виконують за 1 с.

Для вимірювання великих потужностей використовують кіловати 1 кВт = 1000 Вт і мегавати 1 МВт = 1 000 000 Вт.

Швидкість виконання роботи залежить від потужності двигуна. А однією з обов’язкових умов виконання роботи є переміщення тіла. Таким чином, є можливість поставити перед учнями проблему щодо залежності швидкості руху від потужності.

N = Fv,

де F — сила, а v — швидкість руху.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Відповісти на запитання

1. Що показує потужність?

2. Як обчислити потужність?

3. Як називається одиниця потужності?

4. Які одиниці потужності використовують у техніці?

Розв'язати задачу

Яку середню потужність розвиває людина, яка за 15 с піднімає відро води масою 12 кг з колодязя глибиною 20 м?

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити