УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 3. Густина речовини

Мета: дати поняття про густину речовини, сформувати вміння її обчислювати; переконати учнів у тому, що густина є величиною, за якою можна розрізняти речовини; показати роль фізичного досліду у введенні нових понять.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення: вимірювання густини речовин.

Обладнання: терези, дві мензурки, вода, спирт.

Очікувані результати

Після уроку учні:

· будуть знати поняття речовини, одиниці речовини.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Дайте коротку характеристику твердого, рідкого та газоподібного станів.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття густини речовини

Розгляньмо ситуацію, коли необхідно визначити масу певного тіла, не маючи можливості зважити його на терезах. Наприклад, масу покладів нафти або вугілля, відкритих геологами, неможливо визначити відомими способами, хоч об’єм цих речовин знайти досить легко, знаючи розміри родовища.

Як можна порівняти речовини? Коли можна твердити, що тіла виготовлені з однієї речовини? За якою ознакою дізнаються, що це тіло, наприклад, з алюмінію, а інше — зі свинцю.

Дослід 1. В одну із мензурок слід налити спирт, а в другу — воду такого самого об’єму і поставити мензурки на терези. Переконуємося в тому, що однакові об’єми різних рідин мають різні маси.

Дослід 2. На шальку терезів поставимо мензурку із 100 см3 спирту. На іншу — таку ж пусту мензурку, у яку наливаємо води, поки терези не зрівноважаться.

Переконуємося в тому, що однакові маси різних рідин мають різні об’єми.

Знаючи об’єми рідин та їхні маси, можна обчислити густини цих рідин у грамах на кубічний сантиметр і кілограмах на кубічний метр.

Під час обговорення відповідей на поставлені запитання доходимо висновку, що кілька тіл будуть з однієї речовини, якщо виготовлені з них кубики об’ємом 1 см3 матимуть однакову масу. Отже, щоб порівняти речовини, треба порівнювати масу одиниці об’єму.

Густина — фізична величина, що характеризує стан речовини і чисельно дорівнює відношенню маси однорідного тіла до його об'єму.

Позначивши густину грецькою літерою ρ (ро), масу — латинською літерою m, а об’єм — літерою V, одержимо формулу:

Для запобігання помилкам зручно користуватися таким засобом, як «трикутник»: закриваючи позначення шуканої величини, можна просто прочитати потрібну формулу.

Густину речовини можна подати через масу однієї молекули m0 і кількість молекул в одиниці об’єму n:

2. Одиниці густини

Одиниця густини в СІ —

Учням простіше уявити, що 1 см3 оргскла має масу 1,2 г, ніж те, що маса 1 м3 дорівнює 1200 кг, оскільки на практиці вони частіше мають справу з кубічними сантиметрами, а не з кубічними метрами.

Густину речовини враховують практично в усіх сферах науки, техніки й будівництва, під час створення нових матеріалів. Так, наприклад, матеріали для космічної техніки мають володіти такими характеристиками, як висока міцність і невелика густина.

Фізичний зміст — густина чисельно дорівнює масі речовини в одиниці об'єму.

Існують таблиці густин деяких речовин (показати їх). З таблиці можна дізнатися, яку масу має 1 м3 або 1 см3 тієї чи іншої речовини. Так, читаючи, що густина алюмінію 2700 кг/м3 або 2,7 г/см3, дізнаємося, що маса 1 м3 алюмінію 2700 кг, а маса 1 см3 цього металу 2,7 г. Таблиця густин дає змогу визначити речовину, з якої тіло виготовлено, без проведення хімічного аналізу. Достатньо виміряти масу й об’єм тіла та обчислити густину. Звертаємо увагу учнів на те, що поняття «маса» стосується тіла, а поняття «густина» — речовини, з якої виготовлене тіло. Табличні значення густин відповідають певній температурі, тобто густина речовини залежить від температури.

4. Густина неоднорідного тіла

Окремі частини фізичного тіла можуть мати різну густину. Таке тіло називають неоднорідним. Для неоднорідних тіл визначають середню густину: середня густина = маса / об’єм. Наприклад: з якої речовини виготовлено циліндр об’ємом 4 дм3, якщо його маса дорівнює 35,6 кг?

(Відповідь: ρ = 8900 кг/м3. Циліндр виготовлено з нікелю.)

V. ОСМИСЛЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Вправа «Склади слово»

На стикерах з верхньої сторони записуємо літери слова «густина», а з нижньої сторони записуємо запитання. Літери клеїмо на дошці в хаотичному порядку. Учні повинні скласти з літер слово. Для цього вони по черзі підходять до дошки, витягують літеру, відповідають на запитання і приклеюють літеру в правильному порядку.

Запитання на стикерах

1. Знайдіть у таблиці густину бетону. Як треба розуміти це число?

2. Порівняйте густини льоду і парафіну, повітря і водяної пари, льоду і води.

3. Чи всі тіла однакової маси мають однаковий об’єм?

4. Чи всі тіла однакового об’єму мають однакову масу?

5. Густина заліза дорівнює 7800 кг/м3, а води — 1 г/см3. Що це означає?

6. Густина олова 7,3 г/см3, а граніту — 2600 кг/м3. Густина якої речовини є більшою?

7. Чим пояснити відмінність густини водяної пари від густини води?

Розв'язання задач під керівництвом учителя

1. Об’єм зливка металу 50 см3, а його маса 365 г. Знайдіть густину цього металу. Який метал має таку густину?

2. Прямокутна металева пластинка розмірами 5 х 3 х 0,5 см має масу 85 г. З якого металу вона може бути виготовлена?

3. Є суцільні мідні куб і куля, причому діаметр кулі дорівнює ребру куба. Маса якого з цих тіл є більшою?

4. Дві золоті монети мають однакову масу. Яка з них товща і в скільки разів, якщо діаметр першої монети удвічі більший, ніж діаметр другої?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчи речення:

• Густина — це...

• Грецькою літерою р (ро) позначають...

• Одиниці густини...

• Густину можна обчислити за формулою...

• Густина речовини залежить від...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити