УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Урок 7. Лабораторна робота № 11 «Вивчення умови рівноваги важеля»

Мета: практично встановити, за якого співвідношення плечей і сил важіль перебуває в рівновазі; розвивати практичні вміння користуватися важелем і здійснювати необхідні вимірювання під час дослідження умов його рівноваги; виховувати дбайливе ставлення до приладів під час проведення експериментів.

Тип уроку: урок удосконалення знань, формування експериментальних умінь.

Обладнання: шкільний лабораторний важіль, штатив, набір важків масою по 100 г, лабораторний динамометр, лінійка.

ХІД УРОКУ

I. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

1. Що таке важіль? Як визначити плече сили, що діє на важіль?

2. Як обчислити момент? Яке співвідношення моментів сил, що діють на важіль?

3. Яке співвідношення сил і плечей під час рівноваги важеля?

II. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Проводиться інструктаж з техніки безпеки.

Встановити питання, які викликали труднощі впродовж виконання домашньої лабораторної роботи та опрацювання змісту лабораторної роботи. Після цього учні виконують дослідницьку роботу на основі інструкції, вміщеної в підручнику. Протягом уроку потрібно звернути увагу, щоб учні акуратно поводилися з приладами, не допускали падіння важків на стіл.

Хід виконання роботи проводять за планом

1. Складання установки.

2. Вимірювання сил і плечей для кількох випадків рівноваги важеля.

3. Порівняння сил і плечей.

4. Обчислення моментів сил і їх порівняння.

5. Висновки й узагальнення.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити