УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЛІТЕРАТУРА

1. Навчальна програма «Фізика. 7-9 класи», 2012 рік.

2. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. — К.: А. С. К., 2004. — 192 с.: іл.

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 176 с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниці»).

4. Бугайов О. І., Мартинюк М. Т, Смолянець В. В. Підручник Фізика. Астрономія 7. 1994.

5. Гельфгат І. М. Фізика. 7 клас: Збірник задач.— 4-те вид.— Х.: Веста, 2009.— 64 с.: іл.

6. Гельфгат І. М. та ін. Фізика. Варіанти завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. — Х.: Ранок, 2006. — 48 с.

7. Генденштейн Л. Е. Фізика, 7 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. — Х.: Гімназія, 2007. — 208 с.: іл.

8. Гончаренко С. У. Конкурсные задачи по физике. — К.: Техника, 1966. — 431 с.

9. Гороновська В. Т, Самсонова Г. В. Уроки фізики. — 1985.

10. Кашина С. И, Сезонов Ю. И. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для подгот. отд. вузов. — М.: Высш. шк., 1983. — 207 с.

11. Кирик Л. А. Уроки фізики. 7 клас: Календарно-тематичне планування, плани-конспекти уроків, методичні рекомендації, тематичні контрольні роботи. — 2-ге вид. — Х.: Ранок-НТ, 2004. — 272 с.

12. Кирик Л. А. Генденштейн Л. Е. Уроки фізики. 7 клас. — Х. : Ранок- НТ, 2005. — 330 с.

13. Ненашев І. Ю. Фізика 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев — 3-тє вид., випр. — Х.: Веста, 2010. — 176 с.

14. Кирик Л. А. Фізика-7. Різнорівневі самостійні та контрольні роботи. — Х.: Гімназія, 2002. — 112 с.

15. Кирик Л. А. Фізика. 7 клас. Збірник завдань і самостійних робіт. — X.: Гімназія, 2007. — 208 с.

16. Кирик Л. А. Усі уроки фізики. 8 клас. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 352 с.

17. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В. Ф. Фізика-7: Підручник. — 1999.

18. Лукашик В. І. Збірник запитань і задач з фізики. — К.: Рад. шк., 1991. — 208 с.

19. Бугайов О. І., Мартинюк М. Т., Смолянець В. В. Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 7 кл. серед. шк. / За ред. проф. О. І. Бугайова. — 2-ге вид. — К.: Освіта, 1995. — 304 с.

20. Онищук О. В., Матохнюк Е. Х., Самардак А. Я. Фізика навколо нас: Збірник задач-запитань. — Хмельницький : Поділля, 1994. — 72 с.

21. Пьоришкін О. В., Родіна Н. О. Фізика: Підруч. для 7 кл. серед, шк.: Затв. Держ. ком. СРСР по нар. освіті.— 11-те вид., перероб.— К. : Рад. шк., 1989.— 191 с.: іл.

22. Рожнятовська І., Зоц В. Сучасні шкільні технології. Ч. 2 // Загально-педгогічна газета, 2005. — 128 с.

23. Заводянний В. Д, Заводянний В. В. Збірник приказок, прислів’їв, порівнянь, загадок з фізики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити