УРОКИ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ - 2015 рік

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 1. Явище інерції. Інертність тіла

Урок 2. Маса. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

Урок 3. Густина речовини

Урок 4. Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини

Урок 5. Взаємодія тіл. Сила. Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла

Урок 6. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

Урок 7. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука

Урок 8. Пружинні динамометри. Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіла

Урок 9. Сила тяжіння

Урок 10. Вага тіла. Невагомість

Урок 11. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Урок 12. Лабораторна робота № 9 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»

Урок 13. Розв'язування вправ та задач

Урок 14. Контрольна робота за темою «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 15. Сила тиску і тиск

Урок 16. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Урок 17. Гідравлічні машини

Урок 18. Сполучені посудини

Урок 19. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі

Урок 20. Манометри

Урок 21. Рідинні насоси

Урок 22. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Урок 23. Умови плавання тіл

Урок 24. Лабораторна робота № 10 «З'ясування умов плавання тіл»

Урок 25. Урок розв'язування задач з теми. Підготовка до контрольної роботи

Урок 26. Контрольна робота за темою «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Урок 27. Підсумковий урок з теми


РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Урок 1. Механічна робота

Урок 2. Потужність

Урок 3. Механічна енергія та її види

Урок 4. Закон збереження й перетворення механічної енергії

Урок 5. Машини й механізми. Прості механізми

Урок 6. Умова рівноваги важеля. Момент сили

Урок 7. Лабораторна робота № 11 «Вивчення умови рівноваги важеля»

Урок 8. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки

Урок 9. Лабораторна робота № 12 «Визначення ККД похилої площини»

Урок 10. Тематична контрольна робота «Механічна робота та енергія»

Урок 11. Навчальний проект. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЛІТЕРАТУРА

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити