Розробки уроків - ФІЗИКА 7 КЛАС - 2012 рік

РОЗДІЛ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 14. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ У РІЗНИХ АГРЕГАТНИХ СТАНАХ. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ТВЕРДИХ ТІЛ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

Мета: пояснити фізичні властивості речовини в різних агрегатних станах, виходячи з молекулярно-кінетичних уявлень; пояснити відмінності фізичних характеристик кристалічних та аморфних тіл; експериментально показати залежність лінійних розмірів тіл від зміни температури; розвивати вміння пояснювати фізичні явища на основі атомно-молекулярного вчення; показати практичне значення отриманих знань (наприклад, практичне використання явища теплового розширення тіл).

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: кристалічні та аморфні тіла, дослід, який демонструє розширення рідини при нагріванні, дослід, який демонструє теплове розширення твердих тіл.

Відеофрагмент: досліди, які ілюструють залежність розмірів тіл в різних агрегатних станах від температури.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Аналіз виконання лабораторної роботи

ІІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання для фронтального опитування

• Чи відрізняються молекули водяної пари, води та льоду?

• Що відбувається при стискання повітряної кульки з точки зору молекулярної будови речовини?

ІV. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нової теми

• Агрегатні стани речовини. Порівняння фізичних властивостей речовини в різних агрегатних станах.

• Властивості кристалічних та аморфних тіл.

• Температурна залежність лінійних розмірів твердих тіл (досліди, формули)

Опорний конспект

V. Закріплення нових знань і вмінь

• Чому тверді тіла та рідини не розпадаються на окремі молекули, хоча між ними є проміжки?

• Чи можна заповнити газом половину закритої банки?

• Чи буває кисень рідким та твердим?

• Навіщо між залізничними рейками роблять проміжки?

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

• Завдання за підручником. Вивчити конспект, § 15, 16, стор.99 вправа письмово.

• Завдання за задачником:

• Додаткове завдання. Знайдіть у літературі технологію вирощування кристалів із розчину (наприклад, розчин CuSO4) та виростіть кристал.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити