Розробки уроків - ФІЗИКА 7 КЛАС - 2012 рік

РОЗДІЛ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 15. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Тип уроку: Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач.

Обладнання та наочність: узагальнюючі таблиці з теми.

Відеофрагмент: відеофрагменти, які використовувались протягом вивчення теми.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Узагальнення, систематизація знань.

Запитання для фронтального опитування

• Що називається молекулою?

• Що називається атомом?

• Як залежить швидкість молекул від температури?

• Що називається броунівським рухом?

• Що називається дифузією?

• Від чого залежить швидкість дифузії?

• Назвіть агрегатні стани речовин.

• Охарактеризуйте властивості газів.

• Охарактеризуйте властивості рідин.

• Охарактеризуйте властивості твердих тіл.

• Порівняйте властивості кристалічних та аморфних тіл.

• Як залежать лінійні розміри твердих тіл від температури?

• Розв’язання задач

- Скільки електронів, нуклонів, протонів та нейтронів входить до складу атомів

- Висота циліндричної мармурової колони дорівнює 3 м. Діаметр основи дорівнює 70 см. Знайдіть масу колони.

- Знайдіть густину сплаву, виготовленого з 5 см3 золота та 40 г срібла.

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

• Завдання за підручником. Стор.106-107 записати до зошита висновки до розділу 2, стор. 108-109 — відповісти на запитання тесту. Підготуватися до контрольної роботи

• Завдання за задачником:

• Додаткове завдання. Випишіть в окремий зошит формули з вивченої теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити