Розробки уроків - ФІЗИКА 7 КЛАС - 2012 рік

РОЗДІЛ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 16. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2З ТЕМИ: «БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Мета: перевірити й оцінити якість засвоєних учнями знань; вчити учнів працювати самостійно; формувати вміння грамотно та охайно оформлювати роботу.

Тип уроку: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання (вибірково)

ІІІ. Виконання завдань контрольної роботи

Приблизний варіант контрольної роботи

1 рівень

1. Виберіть вірну відповідь:

• Маса тіла позначається:

А V,                             Б t,                В m,               Г р.

• Одиниця вимірювання об’єму:

А м3,                            Б °С,              В кг,              Г кг/м3.

2. Як змінюється швидкість протікання дифузії при збільшенні температури рідини?

Відповідь: …………………………………………………………………………………………

3. В якому агрегатному стані речовина зберігає і форму, і об’єм?

Відповідь: …………………………………………………………………………………………

4. Обчисліть кількість електронів, протонів і нейтронів в атомі 

Електронів

 

Протонів

 

Нуклонів

 

Нейтронів

 

5.  Доповніть речення.

Атоми_________________ здійснюють коливання відносно положення рівноваги.

2  рівень

6. Опишіть особливості руху та взаємодії атомів та молекул речовини в різних агрегатних станах.

3 рівень

7. Знайдіть масу мідного стрижня діаметром 2 см та довжиною 1,2 м. Розв’язання................................................................

Відповідь:…………………………………………………………………………………………

4 рівень

8. Визначте, з якої речовини виготовлений куб масою 2572,5 г, якщо площа всієї поверхні куба дорівнює 882 см2.

Розв’язання…………………………………………………………………………………………

Відповідь…………………………………………………………………………………………

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

• Завдання за підручником. Повторити вивчений матеріал

• Завдання за задачником:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити