Розробки уроків - ФІЗИКА 7 КЛАС - 2012 рік

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК 31. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета: узагальнити, систематизувати, скорегувати знання учнів з теми; удосконалити вміння аналізувати, розв’язувати та грамотно оформлювати задачі.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та наочність: таблиці з теми

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Аналіз виконання лабораторної роботи

ІІІ. Узагальнення, систематизація знань.

Запитання для фронтального опитування

• Що називається лінзою?

• Яка лінза називається тонкою?

• Яка лінза називається збиральною? Розсіювальною?

• Що називають фокусом лінзи?

• Що називають оптичною силою лінзи?

• Що називають оптичним центром лінзи?

• Що називають головною оптичною віссю лінзи?

• Як пов’язані фокусна відстань та оптична сила лінзи?

• Який вигляд має формула тонкої лінзи?

• Який вигляд має формула збільшення лінзи?

• Що називають акомодацією ока?

• Що називають короткозорістю? Далекозорістю?

• Які оптичні прилади Вам відомі?

• Сформулюйте закони освітленості.

• Розв’язання задач

- Знайдіть оптичну силу лінзи, фокусна відстань якої становить — 20 см. Яка це лінза?

- Предмет розташований на відстані 40 см від розсіювальної лінзи з фокусною відстанню 20 см. На якій відстані від лінзи знаходиться зображенняпредмета?

- На якій відстані від збиральної лінзи з фокусною відстанню 12 см треба розташувати предмет, щоб його дійсне зображення було втричі більше за сам предмет?

- На рисунку зображено головну оптичну вісь лінзи, предмет АВ та його зображення А’В’. Зобразіть положення оптичного центра та фокусів лінзи.

- Побудуйте зображення предмета в збиральній та розсіювальній лінзах. Охарактеризуйте зображення.

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

• Завдання за підручником. Підготуватися до контрольної роботи, стор.186, відповісти на запитання тесту в зошиті.

• Завдання за задачником:

• Додаткове завдання. Випишіть в окремий зошит формули з вивченої теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити