Розробки уроків - ФІЗИКА 7 КЛАС - 2012 рік

РОЗДІЛ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

УРОК 8. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ: «ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ»

Мета: перевірити й оцінити якість засвоєних учнями знань; вчити учнів працювати самостійно; формувати вміння грамотно та охайно оформлювати роботу.

Тип уроку: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання (вибірково). Стислий аналіз виконання лабораторної роботи

ІІІ. Виконання завдань контрольної роботи

Приблизний варіант контрольної роботи

1 рівень

1. Виберіть правильну відповідь

• Площа позначається:

А V,                   Б S,               В t,                Г  L.

• Одиниця об’єму:

А м3,                  Б м2,              В с,                Г м.

• Температура тіла вимірюється за допомогою

А мензурки,       Б лінійки,       В термометра,     Г секундоміра.

2. Напишіть, як взаємодіють полюси магнітів

Відповідь:…………………………………………………

3. Напишіть, як взаємодіють два заряди

Відповідь:…………………………………………………

2  рівень

4. М’яч падає з певної висоти на пісок. Як змінюється його механічна енергія?

Відповідь:……………………………………………………

5. Запишіть значення фізичних величин

•  200 см2 = ... м2.

•  5,4 кДж = ... Дж.

•  12 хв = ... с.

•  150 мл = ... дм3.

6. Визначте ціну поділки вимірювального приладу. Запишіть значення об’єму рідини в мензурці.

Ціна поділки:………………………………………………

Об’єм рідини: ……………………………………………

3  рівень

7. Наведіть по два приклади фізичних тіл, речовин, явищ

Фізичне тіло

Рідина

Явище

     
     

8. Опишіть, як знайти об’єм однієї кнопки, якщо дана мензурка з водою й коробка кнопок..

4 рівень

9. Об’єм куба дорівнює 27 см3. Знайдіть повну площу його поверхні.

Розв’язання:…………………………………………………………………………

Відповідь:……………………………………………………………………………

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

• Завдання за підручником. Повторити вивчений матеріал.

• Завдання за задачником:………………………………………………………

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити