Розробки уроків - ФІЗИКА 7 КЛАС - 2012 рік

РОЗДІЛ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 9. ФІЗИЧНЕ ТІЛО І РЕЧОВИНА. МАСА ТІЛА. ОДИНИЦІ МАСИ. БУДОВА РЕЧОВИНИ. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ

Мета: ознайомити учнів із фізичними поняттями «речовина» та «матерія», розширити та закріпити знання учнів про масу тіла та одиниці її вимірювання, сформувати поняття про молекулу та атом, вчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки .

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: моделі різних молекул, терези.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Аналіз виконання контрольної роботи

III. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання для фронтального опитування

• Що називають фізичним тілом? Наведіть приклади.

• Що називають речовиною? Наведіть приклади.

• Що ви знаєте про будову речовини?

IV. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нової теми

• Визначення фізичного тіла та речовини.

• Молекули

• Атоми. Будова атому.

• Визначення маси

• Еталон маси

• Вимірювання маси

Опорний конспект

 

Речовина складається з атомів та молекул

Основні положення молекулярно- кінетичної теорії (МКТ)

Молекули здійснюють безперервний хаотичний рух — тепловий рух.

Швидкість руху молекул залежить від температури речовини.

Між молекулами та атомами діють сили притягання та відштовхування

Будова атома

AZX

Приклад: 73Li

Кількість електронів Z

Кількість електронів Z = 3

Кількість нуклонів A

Кількість нуклонів A = 7

Кількість протонів Z

Кількість протонів Z = 3

Кількість нейтронів N = A - Z

Кількість нейтронів N = A - Z = 4

V. Закріплення нових знань і вмінь

• Наведіть приклади фізичних тіл, виготовлених з однієї речовини та з різних.

• Тіло занурили у воду. Чи змінилася маса тіла?

• Повітря стиснули під поршнем насоса. Чи змінилася маса повітря?

• Запишіть значення маси

200 мг = ... г

1500 г = ... кг

2,5 т = ... кг

200 кг = ... т

5000 мг = ... кг

VI.  Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

• Завдання за підручником. Вивчити конспект, § 9, 12, стор.64 вправа письмово

• Завдання за задачником:

• Додаткове завдання. Виготовте найпростіші терези, використовуючи лінійку, нитки, пластикові стакани. Замість гир використовуйте мідні монети радянських часів (1 копійка має масу 1 г, 2 копійки — 2 г, 3 копійки — 3 г, 5 копійок — 5 г). Виміряйте масу кількох невеликих тіл.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити