Усі уроки фізики (з презентаціями)
8 клас

Урок 1/1. Механічний рух

Урок 2/2. Прямолінійний рівномірний рух

Урок 3/3. Графічне представлення руху

Урок 4/4. Лабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла»

Урок 5/5. Прямолінійний нерівномірний рух

Урок 6/6. Розв’язання задач на обчислення середньої швидкості

Урок 7/7. Рівномірний рух по колу

Урок 8/8. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання обертової частоти тіла»

Урок 9/9. Механічні коливання

Урок 10/10. Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятників»

Урок 11/11. Звук

Урок 12/12. Гучність звуку. Висота й тембр звуку

Урок 13/13. Узагальнюючий урок за темою «Механічний рух»

Урок 1/14. Взаємодія тел. Закон інерції

Урок 2/15. Взаємодії та сили

Урок 3/16. Сили пружності

Урок 4/17. Лабораторна робота № 5 «Виготовлення динамометра»

Урок 5/18. Сила тяжіння. Вага й невагомість

Урок 6/19. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання ваги динамометром»

Урок 7/20. Сили тертя

Урок 8/21. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»

Урок 9/22. Момент сили. Умова рівноваги важеля

Урок 10/23. Лабораторна робота № 8 «Вивчення умов рівноваги важеля»

Урок 11/24. Блоки. Похила площина

Урок 12/25. Тиск твердих тіл

Урок 13/26. Тиск газів і рідин

Урок 14/27. Закон Паскаля. Сполучені посудини

Урок 15/28. Атмосферний тиск

Урок 16/29. Манометри. Гідравлічні машини. Насоси

Урок 17/30. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

Урок 18/31. Лабораторна робота № 9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом»

Урок 19/32. Умови плавання тіл

Урок 20/33. Узагальнюючий урок

Урок 21/34. Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл»

Урок 1/35. Механічна робота

Урок 2/36. Потужність

Урок 3/37. Механічна енергія

Урок 4/38. Закон збереження механічної енергії

Урок 5/39. «Золоте правило» механіки. ККД

Урок 6/40. Розв’язання задач

Урок 7/41. Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини»

Урок 8/42. Узагальнюючий урок

Урок 1/43. Внутрішня енергія

Урок 2/44. Способи зміни внутрішньої енергії

Урок 3/45. Конвекція

Урок 4/46. Випромінювання

Урок 5/47. Теплова рівновага й температура

Урок 6/48. Лабораторна робота № 11 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів»

Урок 7/49. Питома теплоємність речовини

Урок 8/50. Лабораторна робота № 12 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»

Урок 9/51. Енергія палива

Урок 10/52. Лабораторна робота № 13 «Визначення питомої теплоємності речовини»

Урок 11/53. ККД нагрівача

Урок 12/54. Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівача»

Урок 13/55. Плавлення й кристалізація твердих тіл

Урок 14/56. Рівняння теплового балансу при плавленні й кристалізації

Урок 15/57. Графік плавлення й тверднення кристалічних тіл

Урок 16/58. Пароутворення й конденсація

Урок 17/59. Кипіння. Питома теплота пароутворення

Урок 18/60. Графіки випаровування, кипіння й конденсації

Урок 19/61. Пояснення зміни агрегатних станів речовини на підставі атомно-молекулярного вчення

Урок 20/62. Узагальнюючий урок

Урок 21/63. Принцип дії теплових двигунів

Урок 22/64. Двигун внутрішнього згоряння

Урок 23/65. ККД теплового двигуна

Урок 24/66. Теплові двигуни і захист навколишнього середовища

Урок 25/67. Узагальнюючий урок

Урок 26/68. Тематичне оцінювання знань за темами «Робота й енергія», «Теплові явища»

Урок 1/69. Способи заощадження енергетичних ресурсів

Урок 2/70. Підсумковий урок

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити