ФІЗИКА Розробки уроків
8 КЛАС

РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ


УРОК № 2/15

Тема уроку. Маса — міра інертності тіла


Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета уроку: сформувати уявлення про інертність як властивість, що притаманна всім тілам; сформувати поняття про масу як про фізичну величину, що характеризує інертність; розкрити залежність результату взаємодії тіл від їхніх властивостей — інертності.

Обладнання: два візки з прикріпленою пружною пластиною; жолоб, розташований горизонтально, і дві кульки різної маси; склянка, цупкий картон, монетка.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

10 хв.

Усне опитування

II. Вивчення нового матеріалу

15—20 хв.

Бесіда; спостереження та аналіз дослідів; записи у зошитах

III. Закріплення нового матеріалу

15—20 хв.

Бесіда; розв’язування задач; записи на дошці

IV. Домашнє завдання

1—2 хв.

Записи на дошці й у щоденниках

 

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Після перевірки домашнього завдання проводиться коротке повторення вивченого матеріалу за такими питаннями.

Питання класу

• Опишіть досліди, які показують, що в результаті взаємодії швидкості тіл змінюються.

• Що означає фраза: «У природі існує тільки взаємодія»?

• Наведіть приклади, які показують, що в результаті взаємодії відбувається деформація тіл.

• Яке явище називають інерцією? У чому сутність цього явища?

• Наведіть приклади інерції у природі, техніці.

• Якою є умова зберігання тілом швидкості свого руху?

• Наведіть приклади, які ілюструють виконання цієї умови.

• Вкажіть, у результаті яких взаємодій змінюється швидкість під час: а) падіння каменю; б) польоту птаха; в) польоту стріли, випущеної із лука; г) руху автомобіля?

• Спортсмен стрибає на батуті. За якими ознаками можна зробити висновок, що між тілом спортсмена і батутом відбувається взаємодія?


II. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

Чи завжди швидкість взаємодіючих тіл змінюється однаково?

Демонстрація 1. На столі — два однакові візки, з’єднані пружною металевою пластиною, яка перев’язана ниткою.

Нитку перепалюють. Візки починають рухатися. Швидкості, набуті візками, однакові.

Демонстрація 2. Повторюємо дослід, тільки один візок навантажуємо. Швидкості у візків після взаємодії різні.

Питання класу: Швидкість якого візка більша? Чому?

Демонстрація 3. Жолоб установлюють горизонтально. По жолобу пускають дві кульки різної маси. Помічають, що швидкість легкої кульки після зіткнення змінюється більше, ніж важкої.

Висновок (запис у зошит). При взаємодії різні тіла по-різному змінюють свою швидкість — одні більше, інші менше; властивість тіл по-різному змінювати свою швидкість при взаємодії називають інертністю.

Одні тіла більш інертні, їм складніше змінити свою швидкість, інші тіла легше змінюють свою швидкість, а отже, і менш інертні.

Питання класу: Від чого залежатиме інертність тіл?

Запис у зошит: Маса — міра інертності тіла.

Все у Всесвіті від порошинки до зірки має масу! Маса — невід’ємна характеристика будь-якого тіла. Що б не відбувалося з тілом — рухається воно чи перебуває у спокої, знаходиться на Землі чи в космічному просторі — його маса, поки воно залишається одним цілим, не змінюється.

Уводиться умовне позначення маси і одиниці маси в СІ.

Питання класу

• Чи можна миттєво змінити швидкість тіла? Наведіть приклади.

• Яке тіло легше вивести зі стану спокою — менш інертне чи більш інертне?

• Яке тіло легше зупинити? Чому?

• Як визначити масу тіла? (Треба її виміряти, тобто порівняти з еталонною масою.)

• Один зі способів визначення маси нам добре відомий — зважування. Запропонуйте інший спосіб. (Через взаємодію. У скільки разів відрізнятимуться швидкості тіл, у стільки разів відрізнятимуться і їхні маси.)

• Який спосіб вимірювання маси найчастіше використовується на практиці?

• Як експериментально довести, що маса кулі менша за масу рушниці?

Демонстрація 4. Склянку накриваємо зверху цупким картоном. На картон кладемо монетку. Вибиваємо картонку — монета падає у склянку.

Завдання класу: Поясніть дослід.


III. Закріплення нового матеріалу

Розв’язування задач

Задача 1. З нерухомого плота масою 30 кг на берег стрибає хлопчик масою 45 кг. Пліт набуває швидкості 2 м/с. Яка швидкість хлопчика?


Задача 2. Два візки після взаємодії набули швидкості 4 см/с і 60 см/с. Маса якого візка більша і у скільки разів? (Відповідь: першого у 15 разів.)

Питання класу

• Навіщо велосипедист, наближаючись до підйому дороги, збільшує швидкість?

• Для чого в літаках перед зльотом і посадкою просять пасажирів пристебнути себе ременями безпеки?

• У якому напрямку відхиляються пасажири автобуса при його різкому гальмуванні? розгоні? Чому?

• Куди повинна стрибати наїзниця, яка стоїть на спині коня, що скаче, щоб після стрибка знову потрапити у сідло?

• Чому боксерів об’єднують у вагові категорії?

• Чому у футболі захисниками є більш масивні спортсмени, а нападаючі, як правило, легші?

• Яке тіло в класі має найбільшу масу, а яке — найменшу?

• Чи може водій автомобіля використовувати явище інерції для економії бензину? Яким чином?


IV. Домашнє завдання

[1]: § 10; впр. № 10 (задачі 1, 6, 7); експериментальне завдання 1.

[2]: § 7.

[3]: СР задачі 9.1; 9.2;

ДР — задачі 9.5; 9.7;

ВР — задачі 9.14; 9.18; 9.20.

Творче завдання

1. Властивість інертності мають не тільки тверді тіла, але рідини та гази. Придумайте досліди, за допомогою яких можна показати інерцію рідких тіл. (Можливе розв’язання. Випустити вгору струмінь води з гумової груші. Після припинення тиску на грушу струмінь ще б’є вгору якийсь час.)

2. Інертність властива будь-якому тілу. Проведіть спостереження за корисними і шкідливими проявами цієї властивості. Опишіть ваші спостереження, зробіть рисунки.


Скарбничка цікавих фактів

Ø  Оце так хмара!

Одна грозова хмара має таку ж масу, як 200 тисяч слонів. Під час циклона маса хмар може перевищувати масу всіх слонів на Землі!

Ø  Оце так піраміда!

Піраміда Хеопса складається з 2 300 000 вапнякових каменів масою 2,5 тонни кожен. Загальна маса піраміди — близько 5 750 000 тонн. Із цих каменів можна було б побудувати сучасне місто з населенням 120 тис. чоловік!

Ø  Оце так планета!

Маса Юпітера у 318 разів більша від маси Землі і у 62,5 разу більша від маси всіх інших планет Сонячної системи разом узятих. А маса Сонця дорівнює масі 1047 таких планет, як Юпітер, разом узятих.

Ø  Оце так літак!

Супервантажопідйомним є транспортний літак АН-225 «Мрія». На його рахунку — 240 світових рекордів. Один із них — політ з максимальною злітною вагою 640 860 кг.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити