ФІЗИКА Розробки уроків
8 КЛАС

РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ


УРОК № 11/24 (із резерву)

Тема уроку. Тиск. Розв’язування задач


Тип уроку: комбінований.

Мета уроку: формувати навички розв’язування задач, вміння аналізувати факти; закріпити отримані знання; розвивати вміння працювати самостійно.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання

5 хв.

Усне опитування; усна перевірка розв’язання задач

II. Актуалізація опорних знань

5—10 хв.

Питання класу

III. Закріплення вивченого матеріалу

15 хв.

Розв’язування задач; записи на дошці й у зошитах

IV. Контроль знань

15 хв.

Записи у зошиті; розв’язування задач; самостійна робота учнів

V. Домашнє завдання

1 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках


Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Проводиться в усній формі. По кожній задачі учні по черзі читають короткий запис умови, переведення одиниць величин, називають розрахункову формулу, відповідь, отриману при обчисленнях.


II. Актуалізація опорних знань

Питання класу

• Наведіть приклади, які показують, що результат дії сили залежить від площі опори, на яку ця сила діє.

• Що називають тиском?

• Як позначається і в яких одиницях вимірюється ця фізична величина?

• Які способи збільшення (зменшення) тиску вам відомі?

• Чому ріжучі й колючі інструменти чинять на тіла дуже великий тиск?

• Наведіть приклади використання великих площ опори для зменшення тиску.


III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв’язування задач

Задача 1. Чому дорівнює тиск на рейки чотиривісного вагона масою 60 т, якщо площа стикання одного колеса з рейкою дорівнює 10 см2?


Задача 2. На опору якої площі необхідно поставити вантаж масою 2 кг, щоб створити тиск 105 Па?


Задача 3. Площа дна каструлі дорівнює 1500 см2. Обчисліть, на скільки збільшиться тиск каструлі на стіл, якщо у неї налити 3 л води?


IV. контроль знань

Самостійна робота

Варіант 1

1. Токарський верстат масою 300 кг опирається на фундамент чотирма ніжками. Визначте тиск верстата на фундамент, якщо площа кожної ніжки 50 см2. (Відповідь: 150 кПа.)

2. Виразіть у паскалях: 5 гПа, 0,05 Н/см2.

3. Для чого в рюкзаку роблять широкі лямки?

Варіант 2

1. Людина натискає на лопату із силою 600 Н. Який тиск чинить лопата на ґрунт, якщо ширина її леза 20 см, а товщина ріжучого краю 0,5 мм? (Відповідь: 6000 кПа.)

2. Виразіть у паскалях: 0,6 кПа, 20 Н/см2.

3. Навіщо для проїзду по болотистих місцях роблять так звані гаті — настили із хмизу або дощок?

 

V. Домашнє завдання

[1]: § 17; впр. № 17 (задачі 5—7).

[2]: § 12 (п. 1, 2).

[3]: СР — задачі 16.1; 16.2; 16.3;

ДР — задачі 16.8; 16.9;

ВР — задачі 16.15—16.17.

Додаткова задача. В акваріум довжиною 30 см і шириною 20 см налита вода до висоти 25 см. Визначте тиск води на дно акваріума й силу тиску.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити