ФІЗИКА Розробки уроків
8 КЛАС

РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ


УРОК № 18/31

Тема уроку. Розв’язування задач на застосування закону Архімеда


Тип уроку: засвоєння навичок і вмінь.

Мета уроку: формувати вміння застосовувати закон Архімеда під час розв’язування типових задач; вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі; розвивати логічне мислення.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

5—10 хв.

Усне опитування; відповіді біля дошки; робота з підручником

II. Формування вмінь і навичок

30 хв.

Записи на дошці й у зошитах; розв’язування задач

III. Підведення підсумків уроку

5 хв.

Бесіда (питання класу)

IV. Домашнє завдання

1 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках


Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Робота з підручником

Перевірка домашнього завдання відбувається в усній формі з питань і вправ до параграфа підручника.

Робота біля дошки

У дошки перевіряються розв’язування домашніх задач, а також виконуються наступні завдання.

Завдання класу

1. У воду занурені дві кульки. Порівняйте архімедові сили, що діють на кульки в наступних випадках:


Умова

Відповідь

а)

 V1 = V2

F1 = F2

б)

 m1 = m2

F1 < F2

в)

 V1 = V2

F1 < F2

г)

 V1 = V2

F1 = F2

д)

 V1 = V2

F1 < F2

 

2. На вагах дві однакові гирі. Чи порушиться рівновага ваг, якщо одну з гир опустити у воду? обидві гирі опустити у воду? одну опустити у воду, а іншу в гас?


II. Формування вмінь і навичок

Один із учнів записує на дошці формулу, що описує закон Архімеда, називаючи кожну величину, яка входить у неї, та її одиниці. Потім розв’язуються типові задачі.

Розв’язування задач

Задача 1. Об’єм шматка заліза дорівнює 0,2 м3. Визначте ви- штовхувальну силу, що діє на нього при повному зануренні у воду; у гас.

Тіло занурене у гас. Учням пропонується самостійно виконати обчислення, а потім перевіряється відповідь: FA 1,6 Н.

Відповідь: для води FA 2Н; для гасу FA 1,6Н.

 

Задача 2. Мармурова плита об’ємом 2 м3 повністю занурена у воду. Яку силу F1 необхідно прикласти до неї, щоб утримати у воді? Яку силу F2 необхідно прикласти, щоб утримати плиту в повітрі?

Розв’язання

Коли плита перебуває в повітрі, то сила, яку треба прикладати до неї, щоб утримати, чисельно дорівнює силі тяжіння, що діє на плиту:

Коли плита занурена у воду, то на неї крім сили тяжіння діє ще архімедова сила.

image85

Тепер плиту утримувати легше.

image86

Відповідь: F1 = 34 кН (у воді); F2 = 54 кН (у повітрі).

 

Задача 3. Визначте, чому дорівнює об’єм шматка міді, що виштовхується з гасу силою 240 Н.

 

III. Підведення підсумків уроку

Питання класу

• На дні річки лежить металева рейка. Чи зміниться архімедова сила, що діє на цю рейку, якщо встановити її вертикально? якщо частина рейки опиниться над водою?

• Тіло плаває в прісній воді, повністю занурившись в неї. Як поводитиметься це тіло при зануренні у ртуть?

• На дні акваріума лежить камінчик. В акваріум доливають воду. чи зміниться архімедова сила, що діє на камінчик?


IV. Домашнє завдання

[1]: § 23; впр. № 23 (задачі 5, 6, 8).

[2]: § 15.

[3]: СР — задачі 20.4; 20.5;

ДР — задачі 20.12; 20.16; 20.21;

ВР — задачі 20.25; 20.27; 20.28.

Творче завдання. Сконструюйте і виготовте найпростіші ваги, дія яких ґрунтується на використанні архімедової сили. (Можливе розв’язання: пробірку із дробом або піском (для стійкості) занурюють у воду. Зверху на пробірці встановлюють чашу для тягарців. Навантажуючи пробірку різними гирьками, градуюють її в ньютонах.)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити