ФІЗИКА Розробки уроків
8 КЛАС

РОЗДІЛ III

МЕХАНІЧНА РОБОТА. ЕНЕРГІЯ

 

УРОК № 9/43

Тема уроку. Потенціальна та кінетична енергія. Розв’язування задач


Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Мета уроку: продовжити формувати поняття «енергія»; навчити розв’язувати типові задачі; формувати вміння аналізувати, виділяти головне.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

10—15 хв.

Усне опитування; робота з підручником

II. Формування вмінь і навичок

25—30 хв.

Розв’язування задач; записи на дошці

III. Домашнє завдання

1—2 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках


Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Усне опитування проводиться з питань і вправ після параграфа підручника, а також за наступними питаннями.

Питання класу

• Які види механічної енергії мають такі тіла: санчата, що котяться з гори; натягнута тятива лука; потік води, що падає із греблі; літак, що летить; ліфт, що рухається; яблуко, що висить на гілці; струмінь води, що б’є зі шланга?

На одній і тій самій висоті перебувають дерев’яна і свинцева кульки однакового діаметра. Порівняєте їх потенціальні енергії.

• Чи можуть два тіла різної маси мати однакову кінетичну енергію? За якої умови?

• Яким способом можна збільшити кінетичну енергію літака, що летить? його потенціальну енергію?

• Яка фізична величина вимірюється у джоулях?

• Швидкість тіла зменшилася у 2 рази. Як змінилася кінетична енергія тіла? його потенціальна енергія?

• Чи однакову потенціальну енергію мають цеглини, покладені на різні грані?

• У якому місці річки — біля гирла чи біля початку — потенціальна енергія 1 м3 води більша? Чому?

• У якій річці — рівнинній чи гірській — кожен кубічний метр води має більшу кінетичну енергію? Чому?


II. Формування вмінь і навичок

Розв’язування задач

Задача 1. Порівняйте кінетичну енергію кулі масою 9 г, що летить зі швидкістю 300 м/с, і людини масою 60 кг, що біжить зі швидкістю 18 км/год.

Відповідь: кінетична енергія кулі менша за кінетичну енергію людини.


Задача 2. Цирковий артист масою 60 кг перебуває на висоті 10 м від натягнутої сітки. Яка потенціальна енергія артиста відносно сітки? відносно арени цирку? (Сітка натягнута на висоті 12 м від рівня арени.)

Відповідь: потенціальна енергія артиста відносно сітки — 6 кДж; відносно арени 7,2 кДж.


Задача 3. Висота, з якої падає вода на одній із ГЕС, дорівнює 275 м. Щосекунди через турбіну проходить 155 м3 води. Визначте значення енергії, що витрачається в турбіні за 1 с? Чому дорівнює ККД турбіни, якщо її електрична потужність 300 МВт?


Задача 4. Автомобіль, що рухається зі швидкістю 50 км/год, почав гальмувати, через якийсь час його швидкість стала дорівнювати 30 км/год. Як змінилася його кінетична енергія при цьому? Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці? Маса автомобіля 1,5 т.


III. Домашнє завдання

[1]: § 28; впр. № 28 (задачі 3, 4); § 29, впр. № 29.

[2]: § 18 (п. 1, 2).

[3]: СР — задачі 24.5; 24.10; 24.12;

ДР — задачі 24.22—24.24; 24.26;

ВР — задачі 24.33—24.35; 24.39.

Додаткове завдання. Підготувати повідомлення на тему «Використання потенціальної та кінетичної енергії на будівельних майданчиках», «Використання енергії води і вітру» (на вибір).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити