ФІЗИКА Розробки уроків
8 КЛАС

РОЗДІЛ IV

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 9/54

Тема уроку. Розв’язування задач на складання рівнянь теплового балансу


Тип уроку: закріплення навичок і вмінь.

Мета уроку: показати на прикладі теплових явищ закон збереження енергії; формувати вміння розв’язувати задачі; систематизувати і закріпити знання.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання

5—10 хв.

Усне опитування; записи на дошці

II. Формування вмінь і навичок

30 хв.

Коментар учителя; розв’язування задач; записи на дошці й у зошитах

III. Домашнє завдання

5 хв.

Коментар учителя; записи у щоденниках і на дошці


Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Викликані до дошки учні пояснюють розв’язання домашніх завдань. Поки йде запис на дошці, учні згадують формулювання і фізичний зміст основних понять: «внутрішня енергія тіла», «кількість теплоти», «питома теплоємність тіла».


II. Формування вмінь і навичок

Коментар учителя

При проведенні лабораторної роботи ми побачили, що кількість теплоти, віддана гарячою водою, і кількість теплоти, отримана холодною водою, практично однакові між собою. Точної рівності ми не одержимо, тому що під час досліду були теплові втрати. Можемо зробити висновок, що при теплообміні внутрішня енергія тіл, що нагріваються, збільшується саме настільки, наскільки зменшується внутрішня енергія всіх тіл, що охолоджуються, тобто Q1 = Q2 — це рівняння і називають рівнянням теплового балансу. Навчимося на конкретних прикладах складати і розв’язувати такі рівняння.

Розв’язування задач

Задача 1. У відро налито 5 л води при температурі 10 °С. Скільки окропу необхідно долити у відро, щоб температура води стала дорівнювати 25 °С? Енергією на нагрівання відра і навколишнього середовища знехтувати.

Розв’язання

Нехай Q1 — кількість теплоти, яка потрібна, щоб холодна вода нагрілася:

Нехай Q2 — кількість теплоти, що виділить окріп, охолоджуючись:

Тоді

image133

image134

Відповідь: m2 = 1 кг.


Задача 2. Металеву деталь масою 300 г нагріли в окропі, а потім опустили у воду масою 600 г, що має температуру 22 °С. Через певний час температура води і деталі стала дорівнювати 25 °С. Визначте питому теплоємність речовини, з якої було виготовлено деталь. Тепловими втратами знехтувати.

Розв’язання

Нехай Q1 — кількість теплоти, яку віддала гаряча деталь, охолоджуючись:

Нехай Q2 — кількість теплоти, яку одержала холодна вода, нагріваючись:

Нехтуючи тепловими втратами, одержуємо:

Q1 = Q2;

Відповідь: c1 = 336 Дж/(кг·°С).


Задача 3. У холодну воду масою 0,8 кг долили окріп масою 0,2 кг. Температура отриманої суміші дорівнює 40 °С. Визначте температуру холодної води до її нагрівання. Тепловими втратами знехтувати.

image136

Розв’язання

Нехай Q1 — кількість теплоти, яку поглинає холодна вода, нагріваючись:

Нехай Q2 — кількість теплоти, яку віддає окріп, охолоджуючись:

Нехтуючи тепловими втратами, одержуємо:

image140

Відповідь: t1 = 25°С.


II. Домашнє завдання

[1]: § 40; впр. № 40 (задачі 1, 4).

[2]: § 24.

[3]: СР — задачі 29.3—29.5;

ДР — задачі 29.6—29.8;

ВР — задачі 29.9—29.13.

Додаткове завдання. Продумайте і запропонуйте способи збереження тепла у ваших квартирах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити