ФІЗИКА Розробки уроків
8 КЛАС

РОЗДІЛ I

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

УРОК № 1/1 Тема уроку. Механічний рух

УРОК № 2/2 Тема уроку. Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух

УРОК № 3/3 (із резерву) Тема уроку. Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач

УРОК № 4/4 Тема уроку. Лабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла»

УРОК № 5/5 Тема уроку. Нерівномірний рух. Середня швидкість

УРОК № 6/6 Тема уроку. Графіки руху тіла

УРОК № 7/7 Тема уроку. Криволінійний рух. Рух по колу

УРОК № 8/8 Тема уроку. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання частоти обертання тіла»

УРОК № 9/9 Тема уроку. Механічні коливання. Математичний маятник

УРОК № 10/10 Тема уроку. Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятника»

УРОК № 11/11 Тема уроку. Механічні хвилі. Звук. Інфразвук. Ультразвук

УРОК № 12/12 Тема уроку. Лабораторна робота № 4 «Вивчення характеристик звуку»

УРОК № 13/13 Тема уроку. Тематична контрольна робота № 1


РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

УРОК № 1/14 Тема уроку. Тіла та їх взаємодія. Інерція

УРОК № 2/15 Тема уроку. Маса — міра інертності тіла

УРОК № 3/16 Тема уроку. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої

УРОК № 4/17 Тема уроку. Сила пружності. Закон Гука

УРОК № 5/18 Тема уроку. Сила тяжіння

УРОК № 6/19 Тема уроку. Вага тіла. Невагомість

УРОК № 7/20 Тема уроку. Лабораторна робота № 5 «Конструювання динамометра», лабораторна робота № 6 «Вимірювання сил динамометром. Вимірювання ваги тіла»

УРОК № 8/21 Тема уроку. Сила тертя

УРОК № 9/22 Тема уроку. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»

УРОК № 10/23 Тема уроку. Тиск. Сила тиску

УРОК № 11/24 Тема уроку. Тиск. Розв’язування задач

УРОК № 12/25 Тема уроку. Передача тиску рідинами й газами. Закон Паскаля

УРОК № 13/26 Тема уроку. Тиск у рідинах

УРОК № 14/27 Тема уроку. Сполучені посудини

УРОК № 15/28 Тема уроку. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску

УРОК № 16/29 Тема уроку. Зміна атмосферного тиску з висотою

УРОК № 17/30 Тема уроку. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

УРОК № 18/31 Тема уроку. Розв’язування задач на застосування закону Архімеда

УРОК № 19/32 Тема уроку. Плавання тіл

УРОК № 20/33 Тема уроку. Лабораторна робота № 8 «Зважування тіла гідростатичним методом»

УРОК № 21/34 Тема уроку. Тематична контрольна робота № 2


РОЗДІЛ III

МЕХАНІЧНА РОБОТА. ЕНЕРГІЯ

УРОК № 1/35 Тема уроку. Механічна робота

УРОК № 2/36 Тема уроку. Потужність

УРОК № 3/37 Тема уроку. Прості механізми

УРОК № 4/38 (із резерву) Тема уроку. Лабораторна робота № 9 «Визначення умов рівноваги важеля»

УРОК № 5/39 Тема уроку. Рухомий і нерухомий блоки. «Золоте правило» механіки

УРОК № 6/40 Тема уроку. Коефіцієнт корисної дії механізму

УРОК № 7/41 Тема уроку. Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини»

УРОК № 8/42 Тема уроку. Енергія. Потенціальна і кінетична енергія

УРОК № 9/43 Тема уроку. Потенціальна та кінетична енергія. Розв’язування задач

УРОК № 10/44 Тема уроку. Закон збереження і перетворення повної механічної енергії

УРОК № 11/45 Тема уроку. Тематична контрольна робота № 3


РОЗДІЛ IV

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 1/46 Тема уроку. Тепловий стан тіла. Температура. Вимірювання температури

УРОК № 2/47 Тема уроку. Лабораторна робота № 11 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів»

УРОК № 3/48 Тема уроку. Внутрішня енергія тіла та способи її змінення

УРОК № 4/49 Тема уроку. Види теплопередачі

УРОК № 5/50 Тема уроку. Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла

УРОК № 6/51 Тема уроку. Лабораторна робота № 12 «Визначення питомої теплоємності речовини»

УРОК № 7/52 Тема уроку. Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла»

УРОК № 8/53 Тема уроку. Лабораторна робота № 13 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»

УРОК № 9/54 Тема уроку. Розв’язування задач на складання рівнянь теплового балансу

УРОК № 10/55 Тема уроку. Теплота згоряння палива

УРОК № 11/56 (із резерву) Тема уроку. Розв’язування задач на повторення та закріплення вивченого матеріалу

УРОК № 12/57 Тема уроку. Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівника»

УРОК № 13/58 Тема уроку. Плавлення і кристалізація. Температура плавлення

УРОК № 14/59 Тема уроку. Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

УРОК № 15/60 Тема уроку. Випаровування і конденсація

УРОК № 16/61 Тема уроку. Кипіння. Питома теплота пароутворення і конденсації

УРОК № 17/62 Тема уроку. Розв’язування задач з теми «Питома теплота пароутворення»

УРОК № 18/63 Тема уроку. Закон збереження та перетворення енергії в механічних і теплових процесах

УРОК № 19/64 Тема уроку. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни

УРОК № 20/65 Тема уроку. Двигун внутрішнього згоряння

УРОК № 21/66 Тема уроку. Тематична контрольна робота № 4


ДОДАТОК

РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ

УРОК № 1/67 Тема уроку. Фізика за чайним столом

УРОК № 2/68 Тема уроку. Дослідження і освоєння космосу

УРОК № 3/69 Тема уроку. Енергетичні ресурси. Проблеми сучасної енергетики

УРОК № 4/70 Тема уроку. Світовий океан — колиска життя

ЛІТЕРАТУРА

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити