Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

Література

1. Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма (зі змінами 2015 р.): [Електронний ресурс] — Режим доступу:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educationalprograms/1349869088

2. Фізика: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. 0. Довгого. — X.: Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с.

3. Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. Фізика. 8 клас: Зошит для контролю навчальних досягнень. — X.: Вид-во «Ранок», 2016.— 64с.

4. Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. Фізика. 8 клас: Зошит для лабораторних робіт. — X.: Вид-во «Ранок», 2016. — 48 с.

5. Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. Фізика. 8 клас: Збірник задач. — X.: Вид-во «Ранок», 2016. — 144 с.

6. Енциклопедія педагогічних технологій та іновацій / Автор-укл. Н. П. Наволокова. — X.: Вид. група «Основа», 2012. — 176с.

7. Макаренко В. М., Туманцова О. О. Як опанувати технологію критичного мислення. — X.: Вид. група «Основа», 2008. — 96 с.

8. Основи критичного мислення: Навч. посіб. / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. (Хщенко, І. 0. Баранова. — Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2010.— 216 с.

9. Повний курс шкільної фізики в тестах / І. М. Гельфгат. — X.: Вид-во «Ранок», 2013.— 384 с.

10. Семке А. И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественнонаучного профиля. — Ярославль: Академия развития, 2007. — 320 с.

11. Фізика. Тести. 7-11 класи: Посібник / Н. В. Татарчук. — К.: ВЦ «Академія» , 2008. — 440 с.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити