Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 7. Випромінювання

Мета: дати уявлення про випромінювання як один із видів теплопередачі, його особливості.

Очікувані результати: учні повинні вміти давати означення випромінювання, називати особливості випромінювання тіл із темними та світлими поверхнями та особливості випромінювання тіл, нагрітих вище та нижче, ніж тіла навколо.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [5], теплоприймач, рідинний манометр, електрична плитка, картки для актуалізації знань — на кожного учня.

Дослід: нагрівання чорної та срібної поверхонь теплоприймача, з'єднаного із манометром, за допомогою електричної плитки, аналіз ступеня нагрітості поверхні за рівнем рідини в коліні манометра.

Хід уроку

Сонце на всіх однаково світить.

Сонце гріє, сонце сяє — вся природа воскресає.

Українські прислів'я

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Вивчення теми учитель може розпочати з постановки проблемного питання: як енергія від Сонця потрапляє на Землю, адже між цими космічними об’єктами практично немає молекул, тобто ані про теплопровідність, ані про конвекцію не може бути й мови (рис. 7.1). Учні мають знайти відповідь в ході вивчення нового матеріалу.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Завдання учням

Користуючись рисунками, заповніть таблицю.

Вид теплопередачі

Означення явища

Механізм

(одне речення)

У яких станах речовини спостерігається

Номери рисунків, на яких зображено явище

Теплопровідність

       

Конвекція

       

Перевірка правильності заповнення таблиці здійснюється в парах.

IV. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Поняття випромінювання.

2. Деякі особливості теплового випромінювання.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Поняття випромінювання

Вивчення нового матеріалу доречно розпочати з постановки такого питання. Стоячи біля багаття, ми відчуваємо тепло. Як передається це тепло від вогню?

Використовуючи основні етапи пізнання у фізичних дослідженнях — спостереження, гіпотеза, експеримент — та на основі аналізу рис. 7.2, 7.3 слід підвести учнів до висновку: тепло від відкритого вогню передається не тільки завдяки теплопровідності та конвекції. У цьому випадку ми маємо справу ще з одним видом теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Його називають випромінюванням. Це універсальний вид теплопередачі, що здійснюється між усіма тілами.

2. Деякі особливості теплового випромінювання

Щоб розглянути деякі особливості випромінювання доречно звернутися до проблемного запитання (с. 31 підручника). Учитель пропонує учням висунути гіпотезу щодо залежності здатності тіла до поглинання теплового випромінювання від кольору поверхні цього тіла; та наголошує, що для перевірки правильності висунутих гіпотез буде проведено дослід із теплоприймачем, але спочатку слід ознайомитися з цим приладом.

Учитель ставить учням завдання розглянути реальний теплоприймачі рис. 7.4, 7.5, а потім спробувати описати цей прилад за планом «Що необхідно знати про прилад» (див. другий форзац підручника).

Характеристика теплоприймача як фізичного приладу

1) Демонструє теплопередачу шляхом випромінювання і порівняння поглинання енергії світлою і темною поверхнями.

2) Складається з порожньої коробочки, одна поверхня якої темна, а друга — біла або світла відполірована поверхня; ручки; трубки для сполучення з рідинним манометром (рис. 7.4).

3) Базується на розширенні повітря, яким заповнена коробочка теплоприймача, при нагріванні.

4) Правила. Закріпити теплоприймач в муфті штатива та сполучити з рідинним манометром. До певного боку теплоприймача піднести тіло, що випромінює тепло. Спостерігати за рівнем рідини в коліні манометра, сполученому з теплоприймачем. Він знизиться, це означає, що повітря в коробочці нагрілось і розширилось.

5) Сфера застосування: лабораторні дослідження.

Після проведення досліду за рис. 7.5 учитель підводить учнів до висновку: сильніше випромінюють і краще поглинають енергію тіла з темною поверхнею; тіла світлих і сріблястих кольорів, навпаки, гірше і випромінюють, і поглинають тепло.

Важливо звернути увагу учнів на той факт, що будь-яке тіло водночас і випромінює, і поглинає тепло. Якщо температура тіла більша за температуру тіл навколо, то воно випромінює енергії більше, ніж поглинає. Якщо ж тіло холодніше за навколишні тіла, то енергія, яку воно поглинає, буде більшою, ніж випромінювана. Випромінювання, як і будь-який інший вид теплопередачі, врешті-решт веде до теплової рівноваги.

V. Первинне осмислення нового матеріалу. Закріплення отриманих знань

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 7: завдання № 1, 4, 6 — усно.

ü  Розв'язування задач на картці

Блок «Явище в природі»

1. Чому вода у відкритих водоймах нагрівається сонячними променями повільніше, ніж суходіл?

2. Чому брудний сніг тане швидше за чистий?

Блок «Застосування явища в побуті»

1. Чому влітку краще носити одяг світлих кольорів?

2. Які ґрунти краще прогріваються сонячними променями: чорноземи чи підзолисті?

Блок «Застосування явища в техніці»

1. Газгольдери (резервуари для зберігання опалювального газу) фарбують у сріблястий колір. Чому?

2. Поясніть призначення скляних рам у парниках.

Учитель пропонує учням обговорення проблемного питання, поставленого на початку уроку: як енергія від Сонця потрапляє на Землю.

На цьому етапі уроку можна скористатися також посібником [5].

VI. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Капелюшки, що думають»

Учитель користується додатком 2.2.

VII.  Домашнє завдання

[2]: § 7; контрольні запитання; вправа № 7: завдання № 2, 3, 5 — усно; завдання № 7 — письмово.

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити