Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною вході нагрівання або виділяється під час охолодження

Мета: ввести поняття питомої теплоємності речовини, навчити учнів розраховувати кількість теплоти в теплових процесах.

Очікувані результати: учні повинні розуміти фізичний зміст поняття питомої теплоємності речовини, користуватися таблицею питомих теплоємностей речовин, уміти записувати й аналізувати формулу кількість теплоти, яку поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження.

Типу року: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [4], дві однакові посудини з рідинами однакової маси — із водою та олією, два пальники, два термометри, годинник.

Досліди: нагрівання рідин (води та олії) однакової маси, взятих за однакової температурі, до певної однакової температури з фіксацією часу нагрівання.

Хід уроку

Важлива не кількість знань, а їх якість.

Л. Толстой

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

ü  Самостійна робота

Текст самостійної роботи подано в електронному додатку.

На цьому етапі уроку можна скористатись посібником [4], КТЗ № 1.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням проаналізувати, що нагріється швидше: 200 чи 300 грамів рідини. Чи можна однозначно відповісти на питання без додаткових уточнень? Що, крім маси рідин, треба знати, щоб знайти відповідь? Ця проблема буде обговорена наприкінці уроку.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Робота з таблицею

Учитель пропонує учням перевірити правильність заповнення таблиці (завдання № 7 вправи № 7) та сформулювати означення кількості теплоти.

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Від чого залежить кількість теплоти, необхідна для нагрівання.

2. Означення питомої теплоємності речовини.

3. Питомі теплоємності різних речовин.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Від чого залежить кількість теплоти, необхідна для нагрівання

Учитель може розпочати вивчення нового матеріалу з постановки таких питань.

1) Якщо в однакові посудини налити дві однакові рідини масами 200 і 300 г і за допомогою однакових нагрівників нагріти їх від 20 до 100 °С, рідина якої маси нагріється швидше? Для нагрівання якої рідини потрібна більша кількість теплоти?

2) Чи однакову кількість теплоти поглине речовина певної маси під час її нагрівання від 20 до 100 °С та під час її нагрівання від 20 до 40 °С? Якщо не однакову, то в якому випадку більшу?

Учитель підводить учнів до висновку: кількість теплоти, що необхідна для нагрівання речовини, залежить від маси цієї речовини та від зміни її температури.

2. Означення питомої теплоємності речовини

Якщо перше питання сформулювати для різних речовин, однозначну відповідь на нього дати буде складно. Потрібно провести дослід із нагрівання однакових мас води і олії на однакову кількість градусів. Вимірявши час нагрівання, треба переконатися, що олія нагріється швидше, а отже, одержить меншу кількість теплоти, ніж вода.

Учитель підводить учнів до висновку: кількість теплоти, яку необхідно передати речовині для певної зміни її температури, залежить від того, яка це речовина.

Таким чином, кількість теплоти, яку поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження, залежить від того, яка це речовина; прямо пропорційна масі речовини та зміні температури речовини.

Наведену вище залежність записують за допомогою формули Q = cm ∆t, де Q — кількість теплоти; m — маса речовини; ∆t = t2 – t1 — зміна температури; с — коефіцієнт пропорційності, що є характеристикою речовини і який називають питомою теплоємністю речовини.

Далі необхідно охарактеризувати питому теплоємність речовини за відомим планом, розкрити її фізичний зміст.

Характеристика питомої теплоємності речовини як фізичної величини

1) Фізична величина, що характеризує речовину.

2) Чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 °С.

3) с = .

4) [с] = Дж/кг ∙ °С (СІ).

5) Визначається в лабораторії експериментальним шляхом, таблична величина.

Фізичний зміст питомої теплоємності: вона показує, на скільки джоулів змінюється внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1 °С.

3. Питомі теплоємності різних речовин

Учитель наголошує на тому, що питомі теплоємності різних речовин можуть суттєво відрізнятися, і вчить учнів користуватися таблицею питомих теплоємностей речовин (табл. 1 додатка до підручника).

VI. Первинне осмислення нового матеріалу. Закріплення отриманих знань

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 8.

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 8: завдання № 1, 2, 5 — усно.

VII.   Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Закінчи фразу»

Учитель користується додатком 2.4.

VIII.  Домашнє завдання

[2]: § 8; проаналізувати задачу з пункту 4 § 8, оформити її розв’язання.

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити