Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 10. Тепловий баланс

Мета: увести поняття теплоізольованої системи тіл; розглянути тепловий баланс між тілами в ізольованій системі як наслідок закону збереження енергії в теплових процесах.

Очікувані результати: учні повинні вміти давати означення ізольованої системи тіл, записувати рівняння теплового балансу математично та формулювати його, усвідомлювати рівняння теплового балансу як відображення закону збереження енергії в теплових процесах.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, зображення смайлів для рефлексії «Мій настрій на уроці».

Хід уроку

У всьому існує баланс.

Ми отримуємо рівно стільки, скільки віддаємо.

Індійська мудрість

I.  Організаційний етап

ІI. Перевірка домашнього завдання.

Три учні записують на дошці розв’язання завдань № 4, 6, 7 вправи № 8 і коментують їх.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель акцентує увагу учнів на тому, що під час вивчення механічних явищ вони вже ознайомилися із законом збереження і перетворення енергії. Цей фундаментальний закон справджується для всіх процесів, що відбуваються в природі, в тому числі для процесу теплопередачі.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають кількістю теплоти?

2. Які одиниці кількості теплоти в СІ?

3. За якою формулою можна обчислити кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження?

4. Сформулюйте закон збереження енергії для механічних процесів, окресліть межі його застосування.

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Поняття ізольованої системи.

2. Рівняння теплового балансу.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Поняття ізольованої системи

Учитель починає викладання нового матеріалу з формулювання означення ізольованої системи.

Якщо теплообмін відбувається тільки між двома тілами, тобто ні з якими іншими тілами вони теплом не обмінюються, таку систему тіл називають тепло-ізольованою (або ізольованою).

ü  Запитання до учнів

1. Наведіть приклади ізольованих, на вашу думку, систем.

2. Як ви гадаєте, теплоізольовані системи дійсно існують чи це фізична ідеалізація?

3. Навіщо така фізична ідеалізація вводиться?

4. Уявіть, що учні вашого класу — система тіл. У які моменти вашого шкільного життя ця система є ізольованою? Чому?

2. Рівняння теплового балансу

Учитель наголошує на тому, що у випадку ізольованої системи на підставі закону збереження енергії можна стверджувати: скільки теплоти віддадуть одні тіла системи, стільки ж теплоти одержать інші тіла цієї системи.

Позначимо Q+ кількість теплоти, одержану якимось тілом системи, a Q- —  кількість теплоти, віддану якимось тілом цієї системи.

Тоді закон збереження енергії для процесу теплопередачі можна записати у вигляді рівняння, яке називають рівнянням теплового балансу:

Q-1 + Q-+... + Q-3 = Q+1 + Q+2 +...+ Q+3.

Учитель формулює рівняння теплового балансу: в ізольованій системі тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, загальна кількість теплоти, відданої одними тілами системи, дорівнює загальній кількості теплоти, одержаній іншими тілами цієї системи.

Наприкінці вивчення нового матеріалу для усвідомлення того, що рівняння теплового балансу застосовують для розв’язання низки задач, з якими мають справу на практиці, доречно проаналізувати рис. 9.1.

VI. Первинне осмислення нового матеріал

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 9.

VII. Закріплення отриманих знань

ü  Розв'язування задачі під керівництвом учителя

Учитель оформлює розв’язання задачі з пункту 2 § 9 на дошці, разом із учнями аналізує її умову та розв’язання, яке учні записують у зошити.

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 9: завдання №1,2 — письмово.

VIII.  Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Мій настрій на уроці»

Учитель користується додатком 2.3 (варіант 1).

IX. Домашнє завдання

[2]: § 9; експериментальне завдання (с. 39) — письмово.

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити