Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 12. Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Мета: закріпити знання про тепловий баланс як прояв закону збереження енергії в теплових процесах та удосконалити засвоєні раніше знання шляхом проведення експерименту.

Очікувані результати: учні повинні ознайомитись із будовою та принципом дії калориметра; експериментально визначити кількість теплоти, віддану гарячою водою, і кількість теплоти, одержану холодною водою, в результаті змішування води різної температури, проаналізувати отримані результати, зробити висновок.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник або посібник [3]; на кожного учня чи групу учнів — мірний циліндр, термометр, калориметр, дві склянки — з холодною і гарячою водою, паперові серветки, мішалка.

Хід уроку

Існує лише те, що можна виміряти.

М. Планк

I.  Організаційний етап

II. Актуалізація та коригування опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають кількістю теплоти?

2. За якою формулою можна розрахувати кількість теплоти, одержану тілами під час нагрівання?

3. Що відбувається в посудині під час змішування води різної температури?

4. Яким (теоретично) має бути співвідношення між кількістю теплоти, відданої гарячою водою, і кількістю теплоти, одержаною холодною водою, в ході теплообміну?

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням поміркувати, для чого під час змішування гарячої та холодної води (або інших рідин) їм можуть знадобиться знання щодо визначення окремих величин: маси гарячої й холодної води, початкових температур води, температури суміші.

IV. Осмислення змісту й послідовності застосування практичних дій. Інструктаж із безпеки

Учні звертаються до вказівок до лабораторної роботи № 1 (с. 40 підручника) або можуть скористатися посібником [3].

ü  Запитання до учнів

1. Якою є мета лабораторної роботи?

2. Яке обладнання використовується в ході проведення експерименту?

3. Що являє собою калориметр; у чому полягає його основне призначення?

4. Як визначити ціну поділки термометра; мірного циліндра?

5. Які величини в цій роботі вимірюються; які слід обчислити?

Учитель нагадує учням, що слід суворо дотримуватись інструкції з безпеки, нагадує критерії оцінювання лабораторної роботи.

IV. Самостійне виконання учнями експериментального завдання

Учні самостійно виконують експериментальне завдання, учитель здійснює загальний контроль над їхньою діяльністю.

V. Узагальнення й систематизація учнями результатів роботи

ü  Бесіда за запитаннями

1. Яке співвідношення між кількістю теплоти, відданою гарячою водою, і кількість теплоти, отриманою холодною водою, ви одержали в ході виконання експерименту?

2. Чи збігається це співвідношення з теоретично передбаченим?

3. Чому на практиці віддана й отримана енергії не є рівними?

4. Що в цій роботі виявилося найскладнішим?

Учитель акцентує увагу учнів на тому, що вони мають зазначити у висновку до лабораторної роботи.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: §9 — повторити.

2. Закінчити оформлення звіту про лабораторну роботу.

3. Прочитати опис лабораторної роботи № 2 (с. 41-43 підручника) або виконати домашню лабораторну роботу за посібником [3].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити