Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 13. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Мета: закріпити знання про кількість теплоти, питому теплоємність речовини, тепловий баланс як прояв закону збереження енергії в теплових процесах та удосконалити засвоєні раніше знання шляхом проведення експерименту.

Очікувані результати: учні повинні визначити питому теплоємність речовини у твердому стані, проаналізувати отримані результати, порівняти отриманий результат із табличним значенням питомої теплоємності досліджуваної речовини, зробити висновок.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник або посібник [3]; на кожного учня чи групу учнів — мірний циліндр, терези з важками, термометр, калориметр, металевий циліндр із ниткою, склянка з водою, електричний чайник із водою (один на клас), паперові серветки, мішалка.

Хід уроку

Верховним суддею будь-якої фізичної теорії є дослід.

Л. Ландау

І.  Організаційний етап

II. Актуалізація та коригування опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають питомою теплоємністю речовини?

2. Що означає вислів «питома теплоємність води дорівнює 4200 »?

3. Чому в лабораторній роботі для вимірювання теплоємності використовують калориметр, а не якусь іншу посудину?

4. Що зміниться, якщо замість калориметра використати звичайну склянку?

5. Запишіть рівняння теплового балансу.

6. Як записати формулу для обчислення кількості теплоти, яку тіло отримує під час нагрівання?

7. Як визначити ціну поділки термометра; мірного циліндра; шкали терезів?

8. Які величини в цій роботі вимірюються; які слід обчислити?

III. Осмислення змісту й послідовності застосування практичних дій. Інструктаж із безпеки

Учні звертаються до вказівок до лабораторної роботи № 2 (с. 42 підручника) або можуть скористатися посібником [3].

Запитання до учнів

1. Якою є мета лабораторної роботи?

2. Яке обладнання використовується в ході проведення експерименту? Учитель нагадує учням, що слід суворо дотримуватись інструкції з безпеки, нагадує критерії оцінювання лабораторної роботи.

IV. Самостійне виконання учнями експериментального завдання

Учні самостійно виконують експериментальне завдання, учитель здійснює загальний контроль над їхньою діяльністю.

V. Узагальнення й систематизація учнями результатів роботи

ü  Бесіда за запитаннями

1. Як ви визначали температуру води?

2. Як ви визначали температуру тіла?

3. Виконання якого закону природи дозволяє визначати питому теплоємність твердого тіла?

4. Чи збіглися отримані результати питомої теплоємності з табличними? Якщо не збіглися, то чому?

5. Вимірювання якої величини, на ваш погляд, дає найбільшу похибку? Учитель акцентує увагу учнів на тому, що вони мають зазначити у висновку до лабораторної роботи.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 8, 9 — повторити.

2. Закінчити оформлення звіту про лабораторну роботу.

3. Виконати завдання для самоперевірки (с. 94-95): завдання № 1-9 — усно; завдання № 10-15 — письмово (дві задачі на вибір).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити