Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 14. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 1. Теплові явища. Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Мета: узагальнити знання про теплові явища, внутрішню енергію, теплопередачу та її види, привести отримані знання в систему; формувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають застосування здобутих знань.

Очікувані результати: учні повинні вміти відтворювати систему знань із теми «Теплові явища. Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача», застосовувати їх у ході аналізування різних фізичних явищ і під час розв'язування задач різного типу.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Наочність і обладнання: підручник, мультимедійне обладнання, комп'ютерна презентація, «листочки» для організації рефлексії за методом «Дерево знань» — на кожного учня.

Хід уроку

Де тепло, там і добро. Українське прислів’я

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель просить учнів прокоментувати прислів’я «Де тепло, там добро», а потім повідомляє, що повторення й узагальнення теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача» відбудеться з опорою на українські народні традиції, звичаї і побут, які знайшли відображення в живописі.

III. Узагальнення та систематизація знань

ü  Фронтальна бесіда

1. Що називають внутрішньою енергією тіла?

2. Якими способами можна змінити внутрішню енергію?

Учитель пропонує учням розглянути фотографію: учасники етно-фестивалю «Країна Мрій» (засновник Олег Скрипка, лідер гурту «Воплі Відоплясова») напередодні свята Івана Купала здобувають вогонь тертям і підпалюють опудало, встановлене на березі Дніпра, та фрагмент сцени біля вогню народної картини «Козак Мамай» (XIX ст.) — картини з найпоширенішим в Україні сюжетом, відомої також під назвою «Козак-бандурист».

3. Поміркуйте, як способи зміни внутрішньої енергії знайшли відображення на фотографії та фрагменті картини.

4. Що таке теплопередача? За яких умов відбувається цей процес?

5. Назвіть основні види теплопередачи.

6. Що називають кількістю теплоти; у яких одиницях її вимірюють?

7. Сформулюйте рівняння теплового балансу, запишіть його формулу. Підбиваючи підсумок бесіди, учитель пропонує учням проаналізувати узагальнюючу таблицю «Підбиваємо підсумки розділу І “Теплові явища”» (с. 92 підручника).

IV. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок

ü  Розв'язування задач

Учитель розповідає учням, що українська хата — це символ України. Почувши ці слова, людина відразу уявляє білу невисоку хатинку під солом’яною стріхою. У такій оселі жили наші прадіди і називали її Берегинею, оскільки житло оберігало не лише від холоду, від зла, а й берегло чистоту людської душі. Кажуть, що в рідній хаті й стіни допомагають. Хто шанує рідну домівку, того шануватиме доля.

Блок «Теплопровідність»

1. Розгляньте картину «Українська хата», яку написав Ілля Рєпіну 1880 р. Чому селяни в ті часи покривали дахи снопами обмолоченої соломи?

2. Розгляньте інтер’єр хати Гуцульщини кінця XIX — початку XX ст. Чому держак «рогача», яким виймали з печі горщик, був дерев’яним і довгим?

3. Розгляньте дві українські хати того самого періоду: поліську дерев’яну та з півдня України, складену з каменю й обмазану глиною. Поміркуйте, яка з них, на вашу думку, була теплішою (розміри вважайте однаковими). Чому? Що треба знати для відповіді на це запитання?

4. На картині Миколи Пимоненка «Суперниці біля колодязя» у літній день чоловік одягнений у теплу свитку та хутряну шапку. Аналогічний одяг ми можемо побачити і на українських козаках. Поясніть призначення цього одягу.

Блок «Конвекція»

Учитель розповідає учням, що в Україні існував справжній культ печі. В кожній українській хаті була піч. Піч — символ материнського начала, рідної хати, батьківщини, поетичний символ народної обрядовості. Піч годувала, гріла й лікувала. Спали і на ній, і коло неї — на припічку, лежанці або полу — дошках, приладнаних від печі до стіни. До печі ставилися, як до святині — такого собі хатнього вівтаря. Кажуть, що піч — наче мати рідна.

Запитання до учнів

1. Чому дрова в піч закладали знизу?

2. На лежанці печі спали діти та старі. Поясніть, чому на лежанці було одне з найтепліших місць у хаті, навіть коли піч майже не топилася?

Блок «Випромінювання»

Розгляньте зображення традиційної української печі та кухонного посуду, який використовувався у VIII-IX ст.

Запитання до учнів

1. У який спосіб тепло від печі передавалось у приміщення?

2. Чому кухонний посуд зазвичай був темного кольору?

3. Національний одяг — це святиня кожного народу. Із давніх переказів, оповідань, уроків історії чи інших джерел відомо, що літній одяг українців був світлим. Як, наприклад, на картині Костянитина Трутовського «Одягають вінок». Поясніть це з точки зору фізики.

Блок «Кількість теплоти»

ü  Розв'язування задач

1. Піч складається з 300 цеглин, маса кожної дорівнює приблизно 3,5 кг. Яку кількість теплоти віддасть така піч унаслідок остигання від 75 до 25 °С? (с = 880 .)

(Відповідь: 46,2 МДж.)

2. [2]: завдання для самоперевірки до розділу 1 «Теплові явища. Частина І.

Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача» (с. 95), задача № 15. На цьому етапі уроку можна скористатися також посібником [5].

V. Підбиття підсумків уроку

ü Рефлексія за методом «Дерево знань»

Учитель користується додатком 2.6.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 1-9 — повторити.

2. Виконати завдання для самоперевірки до розділу 1 «Теплові явища. Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»: завдання № 1-4, 6, 8 — усно, № 9 — письмово, № 10-12 — письмово (одну задачу на вибір), № 13-14 — письмово (одну задачу на вибір).

3. Виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання » — за бажанням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити