Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

Передмова

Не ображайте дітей готовими формулами, формули — порожнеча; збагатіть їх образами й картинами, на яких видно сполучні нитки.

Не обтяжуйте дітей мертвим вантажем фактів; навчіть їх прийомів і способів, які допоможуть їх осягти.

А. де Сент Екзюпері

Цього навчального року в школах України навчання фізики у 8 класах здійснюється за новою програмою, що складається з двох розділів: «Теплові явища», «Електричні явища. Електричний струм». Опанувавши її зміст, учні мають набути певну систему знань, сформувати уявлення про природничо-наукову картину світу, усвідомити фізичні основи сучасних технологій.

Усі особливості другого року вивчення курсу фізики знайшли відображення у підручнику «Фізика» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів авторів В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого,Ф. Я. Божинової,О. О. Кірюхіної; за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого (X.: Вид-во «Ранок», 2016). На основі зазначеного підручника створено навчально-методичний комплект «Фізика. 8 клас».

До комплекту входять такі видання (у квадратних дужках наведено їх умовні позначення, використані в цьому посібнику): підручник [2]; зошит для лабораторних робіт [3]; зошит для контролю навчальних досягнень [4]; збірник задач [5]; розробки уроків.

Особливості НМК «Фізика. 8 клас»

Підручник відрізняється чіткою структурою, виваженим добором навчального матеріалу, численними ілюстраціями, що нерідко самі є джерелом інформації. Опанувати й засвоїти зміст поданого матеріалу учням допоможуть такі рубрики, як «Підбиваємо підсумки» (наведено відомості про основні фізичні поняття і явища, з якими учні ознайомилися в параграфі); «Контрольні запитання» (вміщено питання, покликані допомогти учням усвідомити, чи зрозуміли вони зміст матеріалу); «Вправа» (комплекс диференційованих завдань, у тому числі на повторення).

Матеріали під рубриками «Підбиваємо підсумки розділу» і «Завдання для самоперевірки» допоможуть учням узагальнити й систематизувати отримані знання. Під рубрикою «Фізика і техніка в Україні» вміщено інформацію про розвиток фізичної науки й техніки в Україні та світі, що сприяє втіленню актуальної концепції національно-патріотичного виховання молоді на уроках фізики.

У тексті підручника є посилання на електронний освітній ресурс «Інтерактивне навчання» (interactive.ranok.com.ua). За цими посиланнями учні зможуть переглянути відеоролики, що демонструють етапи проведення лабораторних робіт, той чи інший фізичний дослід або процес у дії, а також виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою.

Комплекс фізичних задач, наведений у підручнику, можна доповнити матеріалом зі збірника задач. У збірник вміщено велику кількість типових задач і прикладів розв’язування, що дає змогу використати його на уроках, підібрати домашні завдання, організувати поточний і підсумковий контроль або скористатися ним для самоосвіти.

З описом усіх лабораторних робіт можна знайомитися в підручнику або зошиті для лабораторних робіт. Зошит складається з двох частин: основний блок містить домашні роботи, що виконуються за рисунками, доповнені завданнями на застосування досліджуваного явища в реальному житті, додаток — класичні роботи з використанням стандартного обладнання. До основного блоку вміщено також описи покрокового виконання двох навчальних проектів за темами програми.

Зошит для контролю навчальних досягнень містить усі види робіт для поточного (різні види перевірочних робіт: самостійні роботи, контроль теоретичних знань, практичні тренінги) і підсумкового контролю знань (контрольні роботи з можливою онлайн-підготовкою).

Особливості роботи з розробками уроків

Посібник містить календарно-тематичний план і детальні розробки уроків та має на меті надання методичної допомоги вчителям, які викладають фізику за зазначеним підручником.

Поряд із традиційними методами використано методи технології формування та розвитку критичного мислення для різних етапів уроку, в тому числі для рефлексії. Користуючись ними, вчитель на свій розсуд може обрати форму роботи з учнями: індивідуальну, фронтальну, групову. У розробках уроків значну увагу приділено самостійній роботі з підручником за методом «Критичне читання тексту» з подальшою перевіркою ступеня засвоєння учнями матеріалу шляхом бесіди.

Кожний параграф підручника містить мотиваційний вступ. Для зацікавлення учнів навчанням у розробках наведено також афоризми і цитати відомих людей як епіграфи до уроків.

Для уроків засвоєння нових знань і комбінованих уроків автор пропонує записувати на дошці план вивчення нової теми, щоб учні навчалися самостійно визначати мету уроку, орієнтуватися в межах вивчення теми на опрацювання окремих питань, робити висновки щодо досягнення поставленої мети в кінці уроку.

Для сприяння розвитку структурованого мислення учнів у посібнику передбачено систематичне звертання до узагальнених планів «Що необхідно знати про фізичну величину» та «Що необхідно знати про прилад або пристрій», розміщених на другому форзаці підручника.

Під час вивчення шкільного курсу фізики значне місце посідає формування експериментальних умінь і дослідницьких навичок, уміння описувати й систематизувати результати спостережень. З описом усіх лабораторних робіт учні можуть ознайомитися в підручнику або в посібнику [3]. Користування ним допоможе учителю розв’язати проблему наочності й доступності досліджуваного матеріалу.

У посібнику достатньо уваги приділено опису сучасних технологій, прикладам застосування фізичних знань у різних галузях, розв’язанню задач тощо. До всіх розділів у посібнику наведено тексти самостійних і контрольних робіт, для поточного й підсумкового контролю можна також скористатися посібником (4]. Комплекс диференційованих за рівнем складності вправ запропоновано як у підручнику, так і в посібнику [5].

До посібника додається скретч-картка, яка надає доступ до матеріалів інтернет-підтримки,— електронного додатка. Додаток містить календарно-тематичний план, презентації до нестандартних уроків та уроків узагальнення й систематизації знань (розробки уроків, презентації, роздавальні матеріали для учнів), додаток «Методи технології формування та розвитку критичного мислення» та цікаві факти. Розробки, до яких наведено презентації та роздавальний матеріал, мають позначку ® поряд із номером уроку.

Сподіваємося, що посібник буде корисним і молодим учителям, і досвідченим педагогам.

містить домашні роботи, що виконуються за рисунками, доповнені завданнями на застосування досліджуваного явища в реальному житті, додаток — класичні роботи з використанням стандартного обладнання. До основного блоку вміщено також описи покрокового виконання двох навчальних проектів за темами програми.

Зошит для контролю навчальних досягнень містить усі види робіт для поточного (різні види перевірочних робіт: самостійні роботи, контроль теоретичних знань, практичні тренінги) і підсумкового контролю знань (контрольні роботи з можливою онлайн-підготовкою).

Особливості роботи з розробками уроків

Посібник містить календарно-тематичний план і детальні розробки уроків та має на меті надання методичної допомоги вчителям, які викладають фізику за зазначеним підручником.

Поряд із традиційними методами використано методи технології формування та розвитку критичного мислення для різних етапів уроку, в тому числі для рефлексії. Користуючись ними, вчитель на свій розсуд може обрати форму роботи з учнями: індивідуальну, фронтальну, групову. У розробках уроків значну увагу приділено самостійній роботі з підручником за методом «Критичне читання тексту» з подальшою перевіркою ступеня засвоєння учнями матеріалу шляхом бесіди.

Кожний параграф підручника містить мотиваційний вступ. Для зацікавлення учнів навчанням у розробках наведено також афоризми і цитати відомих людей як епіграфи до уроків.

Для уроків засвоєння нових знань і комбінованих уроків автор пропонує записувати на дошці план вивчення нової теми, щоб учні навчалися самостійно визначати мету уроку, орієнтуватися в межах вивчення теми на опрацювання окремих питань, робити висновки щодо досягнення поставленої мети в кінці уроку.

Для сприяння розвитку структурованого мислення учнів у посібнику передбачено систематичне звертання до узагальнених планів «Що необхідно знати про фізичну величину» та «Що необхідно знати про прилад або пристрій», розміщених на другому форзаці підручника.

Під час вивчення шкільного курсу фізики значне місце посідає формування експериментальних умінь і дослідницьких навичок, уміння описувати й систематизувати результати спостережень. З описом усіх лабораторних робіт учні можуть ознайомитися в підручнику або в посібнику [3]. Користування ним допоможе учителю розв’язати проблему наочності й доступності досліджуваного матеріалу.

У посібнику достатньо уваги приділено опису сучасних технологій, прикладам застосування фізичних знань у різних галузях, розв’язанню задач тощо. До всіх розділів у посібнику наведено тексти самостійних і контрольних робіт, для поточного й підсумкового контролю можна також скористатися посібником [4]. Комплекс диференційованих за рівнем складності вправ запропоновано як у підручнику, так і в посібнику [5].

До посібника додається скретч-картка, яка надає доступ до матеріалів інтернет-підтримки,— електронного додатка. Додаток містить календарно-тематичний план, презентації до нестандартних уроків та уроків узагальнення й систематизації знань (розробки уроків, презентації, роздавальні матеріали для учнів), додаток «Методи технології формування та розвитку критичного мислення» та цікаві факти. Розробки, до яких наведено презентації та роздавальний матеріал, мають позначку ® поряд із номером уроку.

Сподіваємося, що посібник буде корисним і молодим учителям, і досвідченим педагогам.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити