Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина II. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

Урок 24. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Мета: сформувати поняття про енергію палива; забезпечити розуміння фізичного змісту питомої теплоти згоряння палива; увести формулу кількості теплоти, що виділяється при повному згорянні палива.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, як отримують енергію палива, наводити приклади природного та штучно отриманого палива, палива в різних агрегатних станах, вміти характеризувати питому теплоту палива як фізичну величину, визначати її за таблицею, записувати та аналізувати формулу кількості теплоти, що виділяється при згорянні палива, та формулу ККД нагрівника.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [4].

Хід уроку

Наука значною мірою залежить від стану та потреб техніки.

Якщо у суспільства є технічна потреба, вона просуває науку вперед більше, ніж десяток університетів.

Ф. Енгельс

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Учні пояснюють явище, яке спостерігали під час перегляду відеоролика.

Два учні записують на дошці розв’язання завдань № 3, 5 вправи № 14, коментують, відповідають на додаткові запитання.

На цьому етапі учитель може здійснити перевірку знань учнів, скориставшись посібником [4], СР № 2.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням звернутися до рис. 15.4 та акцентує їхню увагу на тому, що для сучасної цивілізації паливо — необхідна умова існування. Для роботи транспорту, різних механізмів у промисловості й сільському господарстві, обігрівання житла та приготування їжі енергію палива перетворюють на інші форми енергії.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Які види палива вам відомі з інших предметів природничого циклу (уроків природознавства, географи, хімії)?

2. ЯКИМИ ХІМІЧНИМИ реакціями супроводжується процес горіння?

3. Дайте означення кількості теплоти.

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Види палива.

2. Питома теплота згоряння палива. Обчислення кількості теплоти, яка виділяється в ході повного згорянні палива.

3. Коефіцієнт корисної дії нагрівника.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Види палива

ü  Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з матеріалом пункту 1 § 15.

Запитання до учнів

1. З якою метою — із давніх часів і дотепер — люди використовують паливо?

2. За рис. 15.1 з’ясуйте, яка хімічна реакція відбувається під час згоряння природного газу?

3. Наведіть приклади природного та штучного палива.

4. Наведіть приклади твердого та рідкого палива.

5. З опорою на рис. 15.4 прокоментуйте твердження, що для сучасної цивілізації паливо — необхідна умова існування, за методом «Прес» (див. додаток 1.5).

2. Питома теплота згоряння палива. Обчислення кількості теплоти, яка виділяється в ході повного згорянні палива

Наголосивши на тому, що різні види палива відрізняються один від одного теплотворною здатністю, учитель пропонує учням переконатися у цьому за допомогою простого досліду. Дослід описано у пункті 2 § 15 підручника та проілюстровано на рис. 15.5.

Для кількісної характеристики теплотворної здатності палива застосовують фізичну величину, яку називають питомою теплотою згоряння палива. Учитель пропонує учням охарактеризувати цю фізичну величину за відомим їм планом.

Характеристика питомої теплоти згоряння палива як фізичної величини

1) Характеризує певне паливо.

2) Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння 1 кг цього палива.

3) q = .

4) [q] =  (СІ).

5) Питому теплоту згоряння різних видів палива визначають у лабораторних умовах і заносять до таблиць (див. табл. 6 Додатка).

Далі можна обговорити з учнями проблемне питання (с. 75 підручника). Знаючи питому теплоту згоряння q й масу m палива, можна обчислити кількість теплоти Q, яка виділиться в ході повного згоряння цього палива: оскільки q =  то Q = mq.

3. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Учні розглядають рис. 15.6 і роблять висновок про те, що для спалювання палива використовують різні нагрівники. Тип нагрівника залежить від виду палива, яке в ньому згоряє, і від того, для чого використовують теплоту.

Слід звернути увагу учнів на те, що навіть за допомогою найсучасніших нагрівників неможливо повністю використати всю енергію, яка «накопичена» в паливі. У реальних умовах жодне паливо не може згоріти повністю; якась частина енергії витрачається марно (наприклад, виноситься з продуктами згоряння, йде на нагрівання навколишнього середовища).

Величина, яка характеризує ефективність нагрівника, — його коефіцієнт корисної дії (ККД). Учитель пропонує охарактеризувати її за відомим учням планом.

Характеристика ККД нагрівника як фізичної величини

1) Характеризує ефективність нагрівника.

2) Фізична величина, яка дорівнює відношенню корисно з ужитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена в процесі повного згоряння палива.

3) η = , η =  ∙ 100%.

4) ККД нагрівника не має одиниць вимірювання або виражається у відсотках .

5) ККД нагрівника завжди менший за 100 % (або менший ніж 1).

VI. Первинне осмислення нового матеріалу. Закріплення отриманих знань

Виконання вправ

[2]: вправа № 15: завдання №1,6 — усно, завдання № 2,— письмово.

Розв'язування задач під керівництвом учителя

Учитель разом з учнями аналізує умову та розв’язує задачу з пункту 5 «Учимося розв’язувати задачі» (§ 15), учні оформлюють її розв’язання у зошитах.

VII. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія за методом «Капелюшки, що думають»

Учитель користується додатком 2.2.

VIII. Домашнє завдання

1. [2]: § 15; контрольні запитання; вправа № 15: завдання № 3 — письмово; експериментальне завдання (с. 78)— письмово.

2. Ознайомитися з інформацією під рубрикою «Фізика і техніка в Україні» (с. 78).

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити