Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина II. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

Урок 25. Розв'язування задач

Мета: закріпити знання з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»; продовжити формування вмінь і навичок учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування формул кількості теплоти, яка виділяється в процесі повного згоряння палива, ККД нагрівника та комбіновані задачі.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [5].

Хід уроку

Книга природи написана мовою математики.

Г. Галілей

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель наголошує на тому, що під час використання нагрівників дуже важливою є оцінка їхнього ККД. Цього можна навчитися, у тому числі розв’язуючи фізичні задачі.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Наведіть приклади природного та штучного палива.

2. Як обчислити кількість теплоти, яка виділяється вході повного згоряння палива?

3. Що називають питомою теплотою згоряння палива? Як знайти цю величину?

4. Наведіть приклади нагрівальних пристроїв.

5. Наведіть формулу обчислення ККД нагрівника. Навіщо введено цю характеристику?

6. Чому ККД завжди менший за 100 % ?

IV. Застосування набутих знань

ü  Розв'язування задач

1. Що означає вислів «питома теплота згоряння бензину дорівнює 46 »?

(Відповідь: під час повного згоряння 1 кг бензину виділяється 46 МДж тепла.)

2. Користуючись таблицею «Питома теплота згоряння палива» (див. табл. 6 Додатка до підручника), розставте наведені види палива за зростанням їхньої питомої теплоти згоряння: спирт, природний газ, бензин, антрацит, деревне вугілля. (Відповідь: спирт, антрацит, деревне вугілля, природний газ, бензин.)

3. До зими заготовлено сухі березові дрова об’ємом 2 м3 і кам’яне вугілля масою 1,5 т. Скільки теплоти виділиться в печі в ході повного згоряння в ній заготовленого палива?

СІ

mв=1500 кг

Розв’язання

Q = Q1+ Q2;

Q1 =mqд = рдVдqд — кількість теплоти, що виділяється під час згоряння дров.

Q2 = mвqв — кількість теплоти, що виділяється під час згоряння вугілля.

Q = pдVдqд mвqв.

[Q] =  ∙ м3 ∙  + кг ∙  = Дж;

Q = 700 2 15000000 + 1500 27000000 =

= 21000 000 000 + 40500 000 000 =

= 61500 000 000 (Дж) = 61500 МДж.

Відповідь: Q = 61 500 МДж.

4. На спиртівці нагріли 200 г води від 15 до 75 °С. При цьому згоріло 6 г спирту. Яку частину становить кількість теплоти, використана на нагрівання води, від кількості теплоти, що виділилася під час згоряння спирту?

СІ

mс =0,006 кг

mв =0,2 кг

Розв’язання

Qс = mсqс — кількість теплоти, що виділяється під час згоряння спирту.

Qв =сmв (t2 - t1) — кількість теплоти, що використовується на нагрівання води.

 = ;

 =  = 1;

 =  =  = 3,2.

Відповідь:  = 3,2.

5. На спиртівці нагріли 175 г води від 15 до 75 °С. Початкова маса спиртівки зі спиртом дорівнювала 163 г, а після закінчення нагрівання — 157 г. Знайдіть ККД нагрівальної установки.

СІ

mc1 =0,163 кг

mc2 =0,157 кг

mв =0,175 кг

Розв’язання

Qc = mcq= (mc1 -mс2 )qc  кількість теплоти, що виділяється при згорянні спирту.

QB = сmв = (t2 - t1) — кількість теплоти, що використовується на нагрівання води.

η =  ∙ 100%; η =  ∙ 100%;

η =  = 1;

η =  ∙ 100% =  ∙ 100% = 27%.

Відповідь: η = 27 %.

6. На нагрівнику із ККД 40 % в алюмінієвій каструлі масою 2 кг необхідно закип’ятити 4 л води, що має температуру 20 °С. Визначте витрату гасу на нагрівання води й каструлі.

СІ

Vв =0,004 м3

η  = 0,04

Розв’язання

Qc = mгqг — кількість теплоти, що виділяється під час згоряння гасу.

QB = cвmв(t- t1) = pвVвcв(t- t1) - кількість теплоти, що використовується на нагрівання води.

Qa = саma(t1 - t2 ) — кількість теплоти, що використовується на нагрівання алюмінію.

η =  ;

η =  = ;

mг = ;

mг =  = кг;

η =  = 0,965 (кг) = 965 (г).

Відповідь: mг = 965 г.

На цьому етапі уроку можна скористатися також посібником [5].

V. Підбиття підсумків уроку

ü Рефлексія за методом «Сходинки успіху»

Учитель користується додатком 2.7.

VI. Домашнє завдання

[2]: § 15 — повторити; вправа № 15: завдання № 3-5 — письмово.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити