Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина II. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

Урок 28. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

Мета: ознайомлення з роллю теплоенергетики в житті людини, напрямами розв'язання проблеми майбутнього «енергетичного голоду», сучасними енергозбережними технологіями, впливом теплоенергетики на природу.

Очікувані результати: учні повинні вміти презентувати результати колективної роботи у висвітленні відповідного питання семінару.

Тип уроку: урок-семінар.

Наочність і обладнання: підручник, мультимедійне обладнання, комп'ютерна презентація; анкети для рефлексії «Цінність роботи на уроці» — на кожного учня.

Підготовчий етап

1. Об’єднати учнів класу у шість груп за будь-яким принципом групування.

2. На попередньому уроці потрібно:

1) ознайомити учнів із темою та планом семінару (бажано, щоб кожна група отримала невелику письмову пам’ятку);

2) рекомендувати літературу для підготовки (за основу взяти матеріал § 18 підручника та додаткову літературу);

3) інформувати про форму подання результатів своєї роботи (повідомлення, яке за бажанням групи може супроводжуватись комп’ютерною презентацією);

4) встановити регламент виступу групи (не більше 5 хв).

3. Кожна група учнів готує повідомлення за одним із питань.

4. Кожен член групи бере участь у презентації її роботи.

Хід уроку

Збережемо тепло у хаті — зекономимо на оплаті.

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель підкреслює важливість теми семінару з огляду на те, що життєдіяльність сучасної людини на кожному кроці потребує споживання енергії. Зазвичай людству енергії не вистачає, тому протягом свого існування воно накопичує знання щодо її економії. А це є особливо актуальним у наші дні. Сьогодні сформовано декілька загальних принципів енергозбереження та розроблено технології для втілення цих принципів у життя.

III. Презентація роботи груп

Кожна група презентує повідомлення за обраною темою.

Теми повідомлень

1) Роль теплоенергетики в житті людини.

2) Збереження енергетичних ресурсів. Три напрями розв’язання проблеми майбутнього «енергетичного голоду».

3) Сучасні енергозбережні технології.

4) Перспективи розвитку альтернативної енергетики України.

5) Вплив теплоенергетики на природу.

6) Інститут технічної теплофізики НАН України (ІТТФ) як провідний в Україні центр у галузі теплоенергетики та енергоощадних технологій.

Учитель оцінює зміст повідомлень, якість і оригінальність їх презентації учнями.

IV. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Цінність роботи на уроці»

Учитель користується додатком 2.9.

V. Домашнє завдання

[2]: § 18; контрольні запитання; вправа № 18: завдання № 1 — усно.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити