Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина II. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

Урок 29. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 1. Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Мета: узагальнити знання про температуру, внутрішню енергію, теплопередачу та її види, зміну агрегатних станів речовини, теплові двигуни, систематизувати набуті знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти відтворювати систему знань із теми «Теплові явища» та застосовувати їх під час розв'язування задач різного типу.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Наочність і обладнання: підручник, мультимедійне обладнання, комп'ютерна презентація, картки для фізичного лото, картка до завдання «Пропущені місця в формулах», картки до рефлексії «Рюкзак»— на кожного учня.

Хід уроку

Птахам дані крила, рибам — плавці, а людям, які живуть у природі, — вивчення і пізнання природи; ось їхні крила.

X. Марті

I.  Організаційний етап

Учитель оголошує епіграф уроку — вислів відомого кубинського письменника Хосе Марті.

II. Мотивація навчальної діяльності

ü  Метод « Ключові слова»

Учитель пропонує учням розглянути низку рисунків і проводить бесіду. Запитання до учнів

1. Напишіть ключові слова для теми «Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

2. Які знання, отримані в ході вивчення теми, на вашу думку, є найважливішими?

3. Використовуючи ключові слова, поясніть, чому ця тема є важливою для розуміння ролі фізики у науково-технічному прогресі.

III. Узагальнення та систематизація знань

Учитель пропонує учням проаналізувати узагальнюючу таблицю «Теплові явища» (с. 92, 93).

ü  Бесіда за запитаннями

1. Назвіть три основні агрегатні стани речовини. Як називають процеси переходу речовин із твердого стану в рідкий та навпаки; із рідкого стану в газоподібний та навпаки?

2. Прокоментуйте табл. 5 (с. 93).

3. Що називають тепловим двигуном? Який принцип дії теплової машини?

4. Прокоментуйте табл. 7 (с. 93).

IV. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок

ü  Фізичне лото

1. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням.

1 Наноматеріали

2 Конденсація

3 Плавлення

4 Аморфні речовини

5 Кристалізація

6 Тепловий двигун

7 Пароутворення

А Предмети, речовина, сировина, які штучно створені з використанням нанооб’єктів і призначені для виготовлення різноманітних виробів

Б Процес переходу речовини з рідкого стану в кристалічний

В Речовини, частинки яких не утворюють кристалічні ґратки та які не мають певної температури плавлення

Г Процес переходу речовини з твердого стану в рідкий

Д Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий

Е Машина, яка працює циклічно і перетворює енергію палива на механічну роботу

Є Процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний

2. Заповніть пропуски у формулах.

Кількість теплоти, яку необхідно передати твердій речовині масою т, щоб перетворити її на рідину за температури плавлення

Q = ___ ∙ m

Кількість теплоти, необхідна для перетворення рідини на пару за незмінної температури

Q = L ∙ ___

Кількість теплоти, яка виділиться в ході повного згоряння цього палива

 ___ = q ∙ m

ККД нагрівника

η = 

ККД теплового двигуна

η = 

3. Знайдіть зайве у логічному рядку, відповіді обґрунтуйте.

1) 

2) 

3)

4)

Відповіді. 1.1 — А, 2 — Д, 3 — Г, 4 — В, 5 — Б, 6 — Е, 7 — Є. 2. 1) Q = λm; 2) Q = Lm; 3)Q = qm; 4) n = Qкоp/ Qпов; 5) n = Акор/ Qпов. 3. 1) Зайва с, решта величин має одиницю в СІ - ; 2) зайва η, значення інших величин знаходять у таблиці; 3) зайвим є рис. З, оскільки лід, алмаз, сіль — це кристалічні речовини, смола — аморфна; 4) зайвим є рис. 2, решта двигунів — теплові.

ü  Виконання вправ

[2]: завдання для самоперевірки до розділу 1 «Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»: завдання № 1-7 — усно; завдання № 16 — письмово.

Додаткове завдання

Поясніть «загадку» Шерлока Холмса з точки зору фізики.

Була зима. Шерлок Холмс увійшов у кімнату з вулиці. Крізь замерзлі вікна було видно лише край дороги. «Господиня квартири лінива»,— подумав він. Чому Холмс зробив такий висновок? Про які фізичні процеси йдеться? (Відповідь. Вікна були замерзлими. В простір між рамами проникло з кімнати тепле вологе повітря. Стикаючись з холодним склом, водяна пара, що міститься в повітрі, конденсувалася, а утворена вода охолола і замерзла на склі. Щілини в рамах були погано законопачені й заклеєні. Процеси: конденсація, кристалізація.)

V. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Рюкзак»

Учитель користується додатком 2.1.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: §1-18 — повторити.

2. Виконати завдання для самоперевірки до розділу 1 «Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»: завдання № 13-15 — письмово.

3. Виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання» —за бажанням.

Таблицю «Загадки Шерлока Холмса» подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити