Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина II. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

Урок 30. Контрольна робота № 2

Мета: оцінити знання й уміння учнів із теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни», виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого їх усунення.

Тип уроку: урок контролю та корекції навчальних досягнень учнів.

Наочність і обладнання: картки з текстом контрольної роботи або посібник [4] — на кожного учня.

Хід уроку

I.  Організаційний етап

Учитель інструктує учнів щодо типів завдань контрольної роботи, правил їх оформлення, розподілу часу на роботу.

II. Перевірка знань, умінь і навичок учнів

Учні самостійно працюють над завданнями.

На цьому етапі можна також скористатися посібником [4], КР № 2.

III. Домашнє завдання

1. [2]: § 10-18 — повторити.

2. Підготуватися до захисту навчального проекту.

Текст контрольної роботи № 2

Варіант 1

Початковий рівень (3 бали )

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. У якому агрегатному стані перебуває речовина, внутрішня енергія якої в основному зумовлена безладним рухом молекул?

A Рідкий                        

Б Газоподібний

В Твердий                      

Г Будь-який

2. Як змінюється внутрішня енергія речовини під час плавлення?

А Зменшується

Б Збільшується

В Спочатку збільшується, потім зменшується

Г Не змінюється

3. У якому рядку наведено правильний порядок тактів роботи двигуна внутрішнього згоряння?

А Усмоктування, робочий хід, стиснення, випускання

Б Випускання, стиснення, робочий хід, усмоктування

В Усмоктування, стиснення, робочий хід, випускання

Г Усмоктування, стиснення, випускання, робочий хід

Середній рівень (2 бали)

4. Установіть відповідність між назвами процесів та ділянками графіка зміни температури речовини з часом (див. рисунок).

1 Нагрівання твердого тіла

А EF

2 Нагрівання рідини

Б DE

3 Нагрівання газу

В CD

4 Плавлення

Г ВС

5 Кипіння

Д АВ

Достатній рівень (4 бали )

5. Чому скошена трава висихає швидше у вітряну погоду, ніж у безвітряну?

6. Визначте ККД двигуна трактора, якщо для виконання роботи 18 900 000 Дж потрібно 1,5 кг палива, питома теплота згоряння якого 42 000 000 .

Високий рівень (3 бали )

7. Залізний брусок, узятий за температури 500 °С, кинули у сніговий замет за температури 0 °С. Якою є маса бруска, якщо, остигаючи, він розтопив 2 кг снігу?

Варіант 2

Початковий рівень (3 бали )

Позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. У якому агрегатному стані перебуває речовина, внутрішня енергія якої в основному зумовлена взаємодією молекул?

А Твердий                     

Б Рідкий

В Газоподібний

Г Будь-який

2. На що витрачається енергія, яку отримує кристалічне тіло, що має температуру плавлення?

А На руйнування атомів

Б На надання атомам кінетичної енергії

В На руйнування кристалічних ґраток

Г На надання атомам потенціальної енергії

3. У якому такті обидва клапани двигуна внутрішнього згоряння закриті, а поршень рухається вниз?

А Стиснення                  

Б Робочий хід

В Випускання

Г Усмоктування

Середній рівень (2 бали )

4. Установіть відповідність між назвами процесів та кількістю теплоти, що виділяється під час його перебігу.

1 Охолодження тіла

А Q = Хm

2 Кристалізація

Б Q=Lm∆t

3 Конденсація за температури кипіння

В Q =gm

4 Згоряння палива

Г Q=cm∆t

 

Д Q = Lm

Достатній рівень (4 бали )

5. Навіщо спітнілого після бігу коня на морозі накривають попоною?

6. Двигун внутрішнього згоряння виконав корисну роботу 230 000 кДж і використав при цьому 2 кг бензину. Яким є його ККД?

Високий рівень (3 бали )

7. Скільки води при 0 °С було у калориметрі, якщо після додавання в нього 10 г водяної пари за температури 100 °С температура піднялась до 40 °С?

Відповіді

Варіант 1. 1. Б. 2. Б. 3. В. 4. 1 — Д, 2 — В, 3 — А, 4 — Г, 5 — Б. 6. 30 %. 7. 2,9 кг.

Варіант 2.1. А. 2. В. 3. В. 4. 1 — Г, 2 — А, 3 — Д, 4 — В. 6. 25%. 7. 152 г.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити