Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина II. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

Уроки 31 -33. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

Мета: визначити рівень оволодіння знаннями за темою, обраною для навчального проекту в межах теми «Теплові явища».

Очікувані результати: учні повинні вміти демонструвати знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми «Теплові явища», презентуючи свою роботу у вигляді доповіді, повідомлення, що супроводжуються комп'ютерною презентацією, та вміння працювати в команді, оцінювати роботу інших учнів.

Тип уроку: контроль та корекція знань, умінь і навичок.

Обладнання і наочність: підручник, посібник [3], мультимедійне обладнання; картки для рефлексії «Дерево знань» — на кожного учня.

Підготовчий етап

Учитель:

— нагадує учням про особливості проектної форми роботи, з якою вони знайомі з 7 класу, зазначає різні типи проектів, пояснює, як здійснюється робота над проектом та його презентація (це може бути зроблено на першому уроці з теми або на будь-якому наступному);

— оголошує теми проектних робіт;

— чітко зазначає: дату захисту проектів, час, який відводиться на захист проекту кожній групі учнів, можливі способи його презентації;

— повідомляє критерії оцінювання проектної роботи.

Учні:

— об’єднуються в пари, групи чи обирають індивідуальну форму роботи над проектом;

— обирають тип проекту;

— визначають функції кожного учасника групи (пари) під час роботи над ним;

— створюють портфоліо проекту, оформлюють його результати;

— готують проект до презентації.

Орієнтовні теми навчальних проектів із теми «Теплові явища»

1. Екологічні проблеми теплоенергетики та тепловикористання.

2. Енергозбережні технології.

3. Унікальні фізичні властивості води.

4. Рідкі кристали та їх використання.

5. Полімери.

6. Холодильні машини.

7. Кондиціонери, теплові насоси.

Хід уроку

Порожні і повні помилок ті науки, що не породжені досвідом — батьком усякої вірогідності, і не завершуються в наочному досвіді.

Л. да Вінчі

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель нагадує учням, що для сучасної людини важливо вміти працювати над проектами, що саме така діяльність розвиває мислення, креативність, вміння працювати як індивідуально, так і в команді.

Українські школярі успішно беруть участь у проектній діяльності. Одним із прикладів такої діяльності став масштабний проект «Енергоефективні школи», який започаткований у 2013 році. Його девізом є рядки:

Про Україну, друже, дбай,

Ресурси марно не втрачай —

Тепло та світло, воду, газ.

Давай, приєднуйся до нас!

Мета проекту «Енергоефективні школи» — виховання в учнів шкіл енергетично та екологічно грамотної поведінки і стилю життя, актуалізація проблеми раціонального використання енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів.

Учасниками проекту стали вже 216 шкіл країни. Учні 6-8 класів вивчали енергоефективність не тільки в теорії, а й на практиці: відвідували ТЕЦ, навчилися проводити теплоаудит будівель, розробили проекти по зниженню енергоспоживання.

Щороку п’ять шкіл, які розробили кращі проекти щодо зниження енергоспоживання і провели найбільш активну інформаційну кампанію, отримують по 180 тис. грн на втілення своїх проектів.

Під час підготовки навчальних проектів можна скористатися також посібником [3].

III. Перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення

Учні захищають навчальні проекти.

Час, відведений на підготовку та захист, залежить від кількості груп і може бути змінений на розсуд учителя.

IV. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Дерево знань»

Учитель користується додатком 2.6.

Кожен проект має умовне «дерево знань», кожен учень отримує «яблуко знань». Наприкінці уроку учні «підвішують» яблуко на те «дерево», яке символізує проект, який їм найбільше сподобався. Учні коментують, чому вони віддали перевагу саме цьому проектові.

V. Повідомлення домашнього завдання

За бажанням підготувати реферат чи письмове повідомлення або виконати експериментальне завдання (оформити звіт), обравши тему з запропонованої тематики повідомлень, рефератів та експериментальних досліджень (с. 100) — завдання спільне на всі три уроки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити