Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 34. Електричний заряд. Електрична взаємодія

Мета: ввести поняття електричної взаємодії, дати класифікацію електричних зарядів (позитивні та негативні), розглянути основні властивості електричного заряду.

Очікувані результати: учні повинні розуміти зміст електромагнітної взаємодії, давати означення електричного заряду, називати основні властивості заряду.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: підручник, ебонітова та скляна палички, хутро, клаптик шовку, дрібні шматочки паперу, електричні «султани».

Досліди: електризація скляної та ебонітової палички, притягання до них шматочків паперу; притягання та відштовхування заряджених тіл (смужок електричних «султанів»).

Хід уроку

Від тоді минуло 80 років і я, як і раніше, ставлю собі те саме питання: що ж таке електрика? Але не в змозі відповісти на нього.

Н. Тесла

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учні створюють асоціативний кущ із ключовим словом «заряд». Аналізуючи їхні відповіді, учитель наводить приклади використання слова «заряд»: гірські інженери та військові називають зарядом вибухівку; для визначення «запасу життєвої енергії» інколи вживають словосполучення «заряд бадьорості» тощо. На уроці учні дізнаються, що таке електричний заряд.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Із яких частинок складаються речовини?

2. Сформулюйте основні положення МКТ.

3. Опишіть будову атома.

IV. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Електромагнітна взаємодія.

2. Електричний заряд.

3. Властивості електричного заряду.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Електромагнітна взаємодія.

Викладання матеріалу учитель розпочинає з постановки проблемного питання: атом будь-якої речовини складається з ядра, навколо якого рухаються електрони. Без взаємного притягання електронів і ядра атом розпався б. Якою взаємодією обумовлене це притягання?

Слід нагадати учням, що у 7 класі вони вже познайомилися з проявом гравітаційної взаємодії. Отже, можуть припустити, що притягання електронів і ядра обумовлене саме нею. Але це не так: електрони та ядро занадто легкі, а гравітаційна взаємодія відчутна тільки в тому випадку, якщо хоча б одне з тіл, що взаємодіють, має велику масу, наприклад таку, яку має зоря чи планета. Атом не розпадається завдяки взаємодії іншого типу — її називають електромагнітною.

Учитель звертає увагу учнів на те, що вони вже почули декілька слів зі спільним коренем «електро», який походить від слова «електрон» (від грец. elektron) і перекладається як «бурштин». Саме за допомогою цього каменю було вперше помічено електромагнітну взаємодію.

Понад двадцять п’ять століть тому грецький філософ Фалес Мілетський (640-550 рр. до н. е.) відкрив, що шматок бурштину, потертий вовною, набуває властивості притягувати дрібні предмети — соломинки, порошинки, шматочки сухого листя, пух і пір’я птахів. Довгий час вважалося, що ці властивості має тільки бурштин, тому це явище назвали електризацією тіл. Через дві тисячі років після дослідів Фалеса Вільям Ґільберт (1544-1603), лікар королеви Англії, встановив, що подібні властивості має не лише бурштин, а й інші речовини — скло, графіт, смола тощо. Фактично цьому вченому людство зобов’язане зародженням науки про електрику.

Саме від грецької назви бурштину (електрон) процес, у результаті якого тіла набувають властивість притягувати інші тіла, назвали електризацією тіл, а тіла, що мають цю властивість, — наелектризованими.

2. Електричний заряд

Учитель проводить дослід: наелектризувавши шляхом натирання шовком скляну паличку (чи ебонітову, натираючи її хутром), демонструє, що паличка набуває властивостей притягати до себе маленькі шматочки паперу. Це є також проявом електромагнітної взаємодії. У тому, що її інтенсивність може бути різною, можна впевнитися, проаналізувавши рис. 19.2 підручника.

Щоб мати можливість кількісно визначати інтенсивність електромагнітної взаємодії, було введено фізичну величину — електричний заряд.

Отже, електричний заряд — це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

Електричний заряд позначається символом q. Одиниця заряду в СІ — кулон (Кл), названа на честь французького фізика Шарля Кулона: [q]= Кл (СІ).

Про наелектризоване тіло говорять, що тілу надано електричний заряд. Отже, електризація — це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду.

3. Властивості електричного заряду

Електричний заряд має певні властивості.

1) Існує два роди електричних зарядів — позитивні та негативні. На ебоніті, потертому об хутро (вовну) виникають негативні заряди; на склі, потертому об шовк (шкіру), — позитивні заряди. Позначати заряди знаками «+» та «-», називаючи їх відповідно «позитивний» та «негативний», запропонував видатний американський політичний діяч, який працював у тому числі і в галузі фізики, Бенджамін Франклін. (До речі він же ввів такі поняття, як «батарея», «провідник», «заряд», «розряд», «обмотка», «конденсатор».)

2) Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються; тіла, що мають заряди протилежних знаків, — притягуються.

(Взаємодію однойменно та різнойменно заряджених тіл учитель демонструє за допомогою досліду з зарядженими служками електричних «султанів».)

3) Носієм електричного заряду є частинка — електричний заряд не існує окремо від частинки. Тобто під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість частинок, що мають електричний заряд. Однією з негативно заряджених частинок є електрон, а однією з позитивно заряджених — протон (ця частинка входить до складу атомного ядра).

(Важливо підкреслити, що зазвичай під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість електронів.)

4) Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл кратні певному найменшому (елементарному) заряду: q = N ∙ e , де q— заряд фізичного тіла; N — ціле число; е — елементарний заряд.

Електрон— носій елементарного негативного заряду: (qe =-1,6 ∙ 10-19 Кл).

Протон — носій елементарного позитивного заряду: (qп =+1,6 ∙ 10-19 Кл).

(Учитель пропонує обговорити проблемне питання, с. 104 підручника).

5) І мікрочастинки, і макроскопічні тіла можуть мати заряд (позитивний або негативний), а можуть бути нейтральними. Наприклад, нейтральними є частинки, заряд яких дорівнює нулю, — це нейтрони (вони разом із протонами входять до складу ядра атома). До складу атомів входять протони та електрони, які мають заряд, проте самі атоми нейтральні, оскільки в них кількість електронів збігається з кількістю протонів.

V. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Фронтальна бесіда за схемою

Учні аналізують узагальнюючу схему, підготовлену на дошці вчителем.

VI. Закріплення отриманих знань

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 19: завдання № 1-3 — усно.

VII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Мій настрій на уроці»

Учитель користується додатком 2.3 (варіант 1).

VIII.  Домашнє завдання

1. [2]: § 19; контрольні запитання.

2. Переглянути відеоролик (с. 106) та пояснити спостережуване явище.

3. Ознайомитися з інформацією під рубрикою «Фізика і техніка в Україні» (с. 106).

4. Підготувати коротке повідомлення «Вплив електричного поля на організми» — один учень за бажанням.

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити