Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 35. Електричне поле

Мета: пояснити взаємодію заряджених тіл існуванням електричного поля навколо них, розповісти про вплив електричного поля на живі організми.

Очікувані результати: учні повинні вміти давати означення електричного поля як особливого виду матерії, називати його джерела, характеризувати електричні поля, зображувати електричні поля графічно; усвідомлювати позитивний і негативний вплив електричного поля на організми.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник; маленька повітряна кулька, натерта графітом і підвішена на шовковій нитці, ебонітова паличка, шматок вовняної тканини, аркуш паперу, пластина з оргскла, металева сфера на пластмасовій підставці.

Досліди: торкання ебонітової палички, наелектризованої тертям об вовну, до кульки, підвішеної на нитці, та повільне піднесення до пластини з оргскла, натертої папером; дослідження електричного поля зарядженої сфери.

Хід уроку

І.  Організаційний етап

Природу перемагають тільки підкоряючись її законам.

Ф. Бекон

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє теоретичні знання за контрольними запитаннями після

§ 19 і пропонує розв’язати задачу.

Дві легкі однакові незаряджені металеві пластинки, підвішені на вертикальних шовкових нитках, торкаються одна одної. Пластинкам передають 9,6 ∙ 1012 додаткових електронів. Який заряд за знаком і значенням одержує кожна пластинка? Як поводитимуться пластинки після одержання заряду?

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель формулює проблемне питання: під час розчісування сухе чисте волосся «тягнеться» за пластмасовим гребінцем, тому що внаслідок електризації і волосся, і гребінець набувають електричного заряду. Чому волосся навіть на відстані повторює рухи гребінця? Наприкінці уроку учні зможуть знайти відповідь.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Запитання до учнів

1. Що ми знаємо про поля з уроків фізики та інших предметів природничого циклу?

2. Які сили діють на тіло, підвішене на підвісі?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Поняття електричного поля.

2. Характеристика електричного поля.

3. Силові лінії електричного поля.

4. Вплив електричного поля на організми.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Поняття електричного поля

Викладання нового матеріалу доцільно розпочати з проведення досліду 1 (рис. 20.1 підручника): торкнутися ебонітовою паличкою, наелектризованою тертям об вовну, кульки, підвішеної на нитці, та повільно піднести до пластини з оргскла, натертої папером, спостерігати, як по мірі наближення кульки нитка, на якій її підвішено, почне відхилятися від вертикалі.

Проаналізувавши результати досліду, учитель робить висновок: наелектризована пластина спричиняє певні зміни в просторі навколо себе: простір змінюється таким чином, що на заряджену кульку, внесену в нього, починає діяти деяка сила. В цьому випадку кажуть, що в просторі існує електричне поле — особлива форма матерії, яка існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, що мають електричний заряд.

Силу, з якою електричне поле діє на заряджені частинки або тіла, називають електричною силою.

Учитель пропонує учням обговорити проблемне питання (с. 107 підручника).

2. Характеристика електричного поля

Учитель підводить учнів до усвідомлення характеристик електричного поля.

Характеристики електричного поля

1) Електричне поле є матеріальним.

2) Існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд.

3) Із віддаленням від заряду поле стає слабшим.

(Учитель супроводжує пояснення дослідом 2 (рис. 20.3 підручника): піднести до позитивно зарядженої сфери негативно заряджену кульку; електричне поле сфери діє на заряджену кульку в будь-якій точці; зі збільшенням відстані від сфери сила, що діє на кульку збоку електричного поля сфери, зменшується).

4) Електричне поле має енергію.

5) У даній точці простору може існувати скільки завгодно електричних полів.

3. Силові лінії електричного поля

Англійський фізик Майкл Фарадей запропонував зображувати електричні поля графічно за допомогою силових ліній.

Силові лінії електричного поля (або лінії електричного поля) — це умовні лінії, вздовж яких на заряджену частинку діє сила з боку електричного поля.

За напрямок силових ліній беруть напрямок, у якому електричне поле діє на позитивно заряджену частинку. Лінії електричного поля домовилися креслити так, щоб їх щільність відбивала інтенсивність електричного поля: чим сильніше електричне поле, тим щільніше розташовані лінії.

Учитель аналізує з учнями рис. 20.4 й пропонує обговорити проблемне питання (с. 109 підручника). Потім повідомляє, що в загальному випадку лінії електричного поля є кривими лініями, але можуть бути й прямими (аналіз рис. 20.5)

Слід також наголосити, що силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному (див. рис. 20.4, 20.5).

4. Вплив електричного поля на організми

Наприкінці вивчення теми один із учнів робить повідомлення «Вплив електричного поля на організми» (домашнє завдання з попереднього уроку).

VI. Первинне осмислення нового матеріалу. Закріплення отриманих знань

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 20 підручника.

ü  Виконання вправ

[2]: вправа № 20: завдання № 1-3 — усно.

VII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Закінчи фразу»

Учитель користується додатком 2.4.

VIII.  Домашнє завдання

[2]: § 20, вправа № 20: завдання № 5, 6 — усно.

Цікаві факти подано в електронно му додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити