Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Урок 1. Тепловий стан тіла. Температура тіла та її вимірювання

Мета: розширити знання учнів про явище перетворення одного виду енергії в інший; дати уявлення про тепловий рух як особливий вид руху; сформувати знання про температуру як характеристику стану теплової рівноваги системи тіл, способи вимірювання температури й одиниці температури.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, в чому полягає стан теплової рівноваги тіла, давати означення температури, характеризувати рідинний термометр як фізичний прилад, наводити приклади різних термометрів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: підручник, посібник [5], демонстраційний термометр, різні види термометрів, картки для «фізичного лото», картки для тесту «Так — Ні», умовний рюкзак (наприклад, коробка) та папірці для рефлексії «Рюкзак» — на кожного учня.

Досліди: дотикання до дерев'яної кришки і металевої ніжки парти, корпусу мобільного телефону, тканини одягу.

Хід уроку

Сама теплота за своєю суттю є не що інше, як рух ... Суть теплоти у змінному русі найдрібніших частинок тіла.

Ф. Бекон

І.  Організаційний етап

Учитель демонструє підручник із фізики та, звертаючись до передмови, наведеної на с. З, 4 підручника [2], розповідає про його структуру та основні рубрики. Учитель також нагадує учням правила безпеки роботи в кабінеті фізики (див. перший форзац підручника, «Інструкція з безпеки для кабінету фізики»).

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням, звертаючись до уявлень і знань, набутих ними у повсякденному житті або з інших навчальних предметів, створити асоціативний кущ із ключовим словом «температура». Проаналізувавши «кущ», учитель підводить учнів до усвідомлення фізичного змісту поняття температури.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що нам відомо про будову речовин?

2. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.

3. В яких основних агрегатних станах може перебувати речовина?

4. Чим відрізняється одна й та сама речовина, перебуваючи в різних станах?

5. Як рух молекул речовини залежить від температури? Яку назву отримав цей рух?

IV. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Поняття «температура».

2. Теплова рівновага.

3. Фізичний зміст температури.

4. Вимірювання температури. Температурна шкала Цельсія.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Поняття «температура»

Початкових уявлень про температуру людина набула за допомогою дотику. З життєвого досвіду учням відомо, що різні тіла можуть бути нагріті до різного ступеня. Проте власне відчуття тепла й холоду є значною мірою відносним.

Учитель пропонує учням у ході дослідів на підтвердження суб’єктивності відчуття температури доторкнутися до дерев’яної кришки парти та її металевої ніжки, до корпусу мобільного телефону та тканини одягу. Додатково можна прокоментувати рис. 1.1.

Учитель підводить учнів до висновку: за допомогою органів чуттів об’єктивно судити про температуру навколишніх тіл неможливо.

2. Теплова рівновага

ü  Метод «Фізичне лото»

Учні складають частини речення, записані на картках, так, щоб утворилося правильне твердження.

процес відбувається до досягнення теплової рівноваги

більш нагріті тіла віддають теплоту та охолоджуються

при контакті тіл, які нагріті по-різному...

менш нагріті тіла поглинають теплоту та нагріваються

 

у процесі досягнення теплової рівноваги може...

тіла можуть випромінювати світло іншого кольору

змінюватись агрегатний стан тіл

змінюватись здатність тіл проводити електричний струм

змінюватися об’єми тіл

Під час взаємодії більш нагріті тіла віддають теплоту й охолоджуються, а менш нагріті поглинають теплоту й нагріваються. Такий процес триває до досягнення тілами теплової рівноваги. Під час перебігу цього процесу може змінюватись агрегатний стан тіл, їхня здатність проводити електричний струм, об’єми. Тіла можуть випромінювати світло іншого кольору.

Учні, спираючись на життєвий досвід і власні спостереження, наводять приклади на підтвердження правильності отриманого твердження.

Учитель підводить учнів до висновку: у стані теплової рівноваги перебувають однаково нагріті тіла, які, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей.

Стан теплової рівноваги системи характеризує така фізична величина, як температура.

3. Фізичний зміст температури

Температура тіл пов’язана зі швидкістю хаотичного руху молекул, із яких вони складаються, тому їхній рух називають тепловим рухом.

Частинки тіла завжди рухаються, тож завжди мають кінетичну енергію. Чим швидше рухаються частинки, тим вища температура тіла. Швидкість руху окремих частинок, а отже, й їхня кінетична енергія, постійно змінюються. Та під час теплової рівноваги середня кінетична енергія частинок усіх тіл системи (тобто кінетична енергія, що припадає в середньому на одну частинку), є однаковою.

Таким чином, з точки зору МКТ, температура — міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло.

4. Вимірювання температури. Температурна шкала Цельсія

ü  Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 4 § 1 і потім характеризують рідинний термометр як фізичний прилад за планом «Що необхідно знати про прилад або пристрій» (див. другий форзац підручника).

ü  Характеристика рідинного термометра як фізичного приладу

1) Призначений для вимірювання температури тіл (твердих, рідких, газоподібних).

2) Складається з резервуара, наповненого рідиною, довгої тонкої трубки, в яку виступає стовпчик цієї рідини, та шкали.

3) Принцип дії ґрунтується на розширенні рідини під час нагрівання (найпоширеніші рідини — спирт, ртуть).

4) Застосування: побут (вимірювання температури повітря, застосування в побутовій техніці — прасці, пральній машині, холодильнику тощо), медицина, промисловість.

5) Переваги: висока точність, низька вартість, простота в експлуатації; недоліки: складність при читанні показів, відсутність автоматичного запису, неможливість передачі показів на відстань та ремонтування.

Учитель ознайомлює учнів із температурною шкалою Цельсія (рис 1.5) і демонструє різні види термометрів.

V. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Інтерактивний тест «Так — Ні»

1. Температуру тіла завжди можна оцінити на дотик. (Ні.)

2. Хаотичний рух частинок тіла називають тепловим рухом. (Так.)

3. У стані теплової рівноваги температури тіл, які контактують, різні. (Ні.)

4. Температура — міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло. (Так.)

5. Принцип дії рідинного термометра ґрунтується на розширенні рідини під час нагрівання. (Так.)

6. Термометр завжди показує свою власну температуру. (Так.)

VI. Закріплення отриманих знань

ü  Розв'язування задач

1. У чашку з гарячою водою занурили ложку. Що відбуватиметься з температурами ложки та води? (Відповідь. Температура води зменшуватиметься, а ложки — збільшуватиметься, процес триватиме до встановлення теплової рівноваги між тілами, тобто коли їхня температура стане однаковою.)

2. Хлопчику подарували акваріум. Для життєдіяльності рибок потрібно підтримувати температуру води 25,5 °С. Чи може така температура зберігатися без підігріву? Температура в кімнаті, де міститься акваріум, у середньому становить 17,5 °С. (Відповідь. Без підігріву температура води в акваріумі буде дорівнювати температурі повітря в кімнаті 17,5 °С. Отже, воду в акваріумі слід підігрівати.)

3. Прочитайте уривки з оповідань. Про який термометр у них йдеться?

1) «Скрізь зелено, свіжо, цвітуть квітки... за цей місяць, що я тут пробувані, термометр ніколи не показував нижче +10 °С». (Михайло Коцюбинський)

2) «Ви не маєте поняття, яка тут страшенна спекота: в понеділок було 43 °С, я сама на термометрі бачила». (Леся Українка)

3) «Лікарка мовчки вийняла з-під пахви хворої термометр, мружачись проти світла, довго приглядалась до блискучої шкали». (Юрій Збанацький)

4) «Узяв Петро у дівчини градусник, заклав собі під пахву». (Андрій Головко)

(Відповідь. В уривках 1, 2 йдеться про термометр, яким вимірюють температуру навколишнього середовища, в уривках 3, 4 — про медичний термометр.)

4. Як звичайним термометром якомога точніше виміряти температуру невеличкої комахи? (Відповідь. Термометр необхідно помістити в склянку, наповнену великою кількістю комах.)

На цьому етапі уроку можна скористатися також посібником [5].

VII. Підбиття підсумків уроку

Учитель пропонує учням прокоментувати вислів американського дизайнера Ральфа Лорена: «Друзі — це термометр, по якому звіряється температура успіху».

ü  Рефлексія за методом «Рюкзак».

Учитель користується додатком 2.1.

VIII. Домашнє завдання

1. [2]: § 1, контрольні запитання; вправа № 1: завдання № 6 — письмово, завдання № 2-4 — усно; експериментальне завдання (с. 10) — усно (за бажанням).

2. Ознайомитися з інформацією під рубрикою «Фізика і техніка в Україні» (с. 10).

3. Порівняти термометри для вимірювання температури повітря на вулиці та в кімнаті за діаграмою «Ейлера — Вена» (за додатком 1.6).

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити